Autoverzekeringen van InShared

De internetverzekeraar InShared is een initiatief van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. InShared is opgericht door mensen uit de verzekerings- en ondernemerswereld. Zij hanteerden een jonge, frisse aanpak tijdens het opzetten van de internet-only verzekeraar InShared.
InShared

InShared is één van de weinige verzekeraars die inzicht geeft in de binnengekomen premies en uitgaande schadeuitkeringen. Als er aan het einde van het verzekeringsjaar meer premie betaald is dan dat er schade geclaimd is ontvangt men dit bedrag in de vorm van een jaarbeloning. De verzekeraar biedt naast autoverzekeringen ook woon-, brommer-, reis- en dierenverzekeringen aan. De autoverzekering van InShared wordt aangeboden met de vier onderstaande dekkingsvarianten.

InShared WA-autoverzekering
Voor iedere auto in Nederland is minimaal een WA-autoverzekering verplicht. Men is hiermee verzekerd tegen de kosten als gevolg van schade aan anderen. Schade aan eigen auto valt niet onder deze dekking. Hiervoor dient men een (deel) casco op te nemen in de verzekering. Voor de WA-autoverzekering wordt geen eigen risico gehanteerd.

InShared WA + beperkt casco
Met de WA + beperkt casco autoverzekering is, behalve schade aan anderen, ook bepaalde schade aan de eigen auto verzekerd. Dit kan schade zijn door bijvoorbeeld brand, storm of diefstal. Daarnaast is verhaalrechtsbijstand voor schade aan eigen auto en hulp in binnen- en buitenland standaard meeverzekerd. Voor auto’s tot één jaar geldt een aanschaf- en nieuwwaarderegeling bij total-loss en diefstal. Voor auto’s die buiten deze regeling vallen geldt de dagwaarde + 10%. Het eigen risico varieert per gebeurtenis.

InShared WA + beperkt casco extra
De WA + beperkt casco extra verzekering van InShared kan men zien als een autoverzekering met half volledig casco. De verzekering dekt dezelfde schades als de onderstaande all risk verzekering, maar keert slecht 50% uit.

InShared WA + volledig casco (all risk)
De InShared all risk autoverzekering biedt een volledig casco. Men is naast de bovengenoemde schades ook verzekerd voor schade door diefstal, total-loss of zelfgemaakte schade. Slijtage valt echter niet onder de all risk autoverzekering. Het eigen risico hangt af van de gebeurtenis, maar bedraagt hoogstens € 450,-.