Leven

Eén van de zekerheden van het leven is dat het een keer eindigt. Alleen weten we niet wanneer en dat levert risico's op. Zowel lang leven als vroeg overlijden kan voor financiële problemen zorgen. Gelukkig zijn daar allerlei verzekeringen voor.

Bij levensverzekeringen denk je in eerste instantie waarschijnlijk aan een verzekering die een bedrag uitbetaalt als er iemand komt te overlijden. Dat is ook waar een levensverzekering om draait: het in leven zijn of overlijden van een persoon. Met een uitvaartverzekering kun je er voor zorgen dat nabestaanden bij overlijden niet alle kosten voor een begrafenis of crematie opzich moeten nemen.

Die persoon om wiens leven het gaat, dat noemen we de verzekerde. Of en wanneer de verzekeraar uitkeert hangt dus af van de vraag of hij/zij wel of niet nog in leven is. Bij de aanvraag van een levensverzekering moet deze persoon dus een gezondheidsverklaring invullen. De verzekeraar wil immers graag weten hoe groot het risico is dat hij gaat lopen.

Er zijn heel veel verschillende soorten levensverzekeringen. De verschillen zitten in verschillende punten: de dekking, de duur (looptijd), de manier waarop jij de premie betaalt en de manier waarop de verzekeraar uitbetaalt.

Een voorbeeld van een verzekering die alleen bij overlijden uitkeert is de uitvaartverzekering. Daarmee kunnen jouw nabestaanden de kosten van een begrafenis of crematie betalen. In verzekeringstermen noemen we dit een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden. Ook van de uitvaartverzekering zijn twee varianten: de uitvaartverzekering in geld en de natura-uitvaartverzekering.

Veelgestelde vragen

Laatste nieuws

Relevante begrippen

Onze verzekeringen