Disclaimer

Bij Verzekeringen.com hechten we veel waarden aan jouw privacy en het tonen van juiste en correcte informatie. Lees hoe wij omgaan met jouw privacy en onze rechten en plichten met betrekking tot de informatie welke wij je tonen.

Verzekeringen.com B.V. (Kamer van Koophandel: KvK 52478564), hierna te noemen Verzekeringen.com, verleent u hierbij toegang tot www.verzekeringen.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Verzekeringen.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Verzekeringen.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verzekeringen.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Bovendien versterkt Verzekeringen.com informatie die is aangeleverd door derden voor wie zij bemiddelt en kan het zijn dat die derden foutieve informatie verstrekken.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Verzekeringen.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Verzekeringen.com.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verzekeringen.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.