Privacyverklaring

In de privacyverklaring staat welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

Via de dienst op www.verzekeringen.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Verzekeringen.com B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verzekeringen.com B.V. gevestigd te Wemeldinge, gemeente Kapelle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52478564 (hierna: "Verzekeringen.com"), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

De door gebruiker verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door u gekozen aanbieder verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen. Bovendien verwerken wij deze gegevens ook zelf. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2014.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Onze dienst bestaat uit bemiddeling bij het afsluiten van een verzekering door u bij een verzekeraar, die wij in dit document verder "Aanbieder" noemen: Hieronder verstaan wij een partij die zelfstandig verzekeringen aanbiedt waarmee de u door bemiddeling van Verzekeringen.com een overeenkomst aangaat.

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Door middel van gebruik van onze dienst, geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Het doorsturen van de gegevens naar de Aanbieder waarbij u een verzekering wilt afsluiten, dan wel naar wenst over te stappen;
 • Het (eventueel) opzeggen van contracten met diverse andere Aanbieders en het informeren over het verloop daarvan;
 • Gebruik binnen uw eigen account. Wanneer u een Verzekering heeft afgesloten via Verzekeringen.com is het mogelijk om in het eigen beheer paneel verdere diensten af te nemen, andere Verzekeringen af te sluiten en uw eigen portefeuille te beheren. Middels dit beheer paneel kunnen wij ook werkzaamheden voor u uitvoeren, zoals het opzeggen, verlengen en afsluiten van verzekeringen bij diverse Aanbieders.
 • Het (telefonisch) benaderen van de gebruiker bij aflopende contracten;
 • Het analyseren en onderzoeken van uw gegevens van de om de Site te onderhouden, te verbeteren en of te vernieuwen;
 • Het toezenden van email nieuwsbrieven van Verzekeringen.com.

Wij sturen de volgende persoonsgegevens door naar de Aanbieder en/of gebruiken de gegevens om u verzoek tot af sluiten van een verzekering af te handelen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Emailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IP adres;
 • Eventuele af te leiden persoonsgegevens voortvloeiend uit de "aanvullende vragen".

2. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje (een string van letters en cijfers) dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies kunnen worden gebruikt door webservers om gebruikers te identificeren en monitoren als ze de verschillende pagina's op een website bezoeken alsmede om terugkerende gebruikers naar de website te identificeren.

Cookies kunnen "permanent" of "sessiegericht" zijn.

Met behulp van een permanente cookie kunnen partijen u herkennen bij een nieuw bezoek op een website. De website kan daardoor bijvoorbeeld speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan dit door middel van een cookie onthouden worden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van een website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Dit kan ook functionele cookies betreffen, waarvoor u geen toestemming hoeft te geven. Denk daarbij aan de gekozen producten, zodat indien u het bestelproces verlaat en later weer terugkeert, de gegevens nog staan ingevuld.

Met behulp van een sessie cookie kunnen partijen zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek heeft bekeken. Dit helpt om de website daardoor zoveel mogelijk aan te kunnen passen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

3. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per post
 • per mail
 • per telefoon
 • via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

4. Registreren

Bij (bepaalde onderdelen van) onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij (via de door u gekozen gebruikersnaam) de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wanneer u een Verzekering heeft afgesloten via Verzekeringen.com is het mogelijk om in het eigen beheer paneel verdere diensten af te nemen, andere Verzekeringen af te sluiten en uw eigen portefeuille te beheren. Middels dit beheer paneel kunnen wij ook werkzaamheden voor u uitvoeren, zoals het opzeggen, verlengen en afsluiten van verzekeringen bij diverse Aanbieders.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens behalve aan de Aanbieder niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Dit geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen of die u aan ons verstrekt

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw betaalgegevens
 • uw geboortedatum
 • uw geslacht
 • Eventuele af te leiden persoonsgegevens voortvloeiend uit de "aanvullende vragen".
 • Daarnaast bewaren wij uw IP adres

5. Verstrekking aan derden

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat u gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan uw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat u van deze diensten gebruik gaat maken.

6. Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Verzekeringen.com verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van u worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die u beschikbaar stelt aan Verzekeringen.com wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat uw persoonlijke- en transactiegegevens beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.