Zorg

Voor de zorg is in Nederland van alles geregeld. Op verschillende manieren wordt ervoor gezorgd dat we de zorg kunnen krijgen die we nodig hebben.

Zorg wordt op allerlei fronten verleend. We gaan naar de huisarts, naar een specialist in het ziekenhuis, worden opgenomen voor een operatie, halen medicijnen bij de apotheek, kunnen worden opgenomen in instellingen, krijgen thuiszorg als we het zelf niet meer redden. Dat is zomaar even een greep uit ons zorgstelsel.

Die zorg kost alles bij elkaar natuurlijk heel veel geld. Dat geld komt uit verschillende hoeken. Eigenlijk wordt de zorg vanuit drie wetten geregeld:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Zorgverzekeringswet is gericht op genezende zorg, dat noemen we ook wel 'cure'. Een bezoek aan de huisarts, behandeling in het ziekenhuis en medicijnen, dat soort dingen vallen onder de Zvw. De Zvw stelt iedere inwoner van Nederland verplicht om een basisverzekering te hebben. Die moeten we wel zelf afsluiten, de zorgverzekeraar kunnen we zelf kiezen. Naast die basisverzekering kunnen we ervoor kiezen om ook aanvullend te verzekeren.

De AWBZ is gericht op de verzorging van mensen die deze zorg langdurig nodig hebben, zat noemen we 'care'. Dit stuk van de zorg is heel kostbaar: denk maar aan alle verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten. We betalen de AWBZ via de inkomstenbelasting, een behoorlijk percentage van wat we totaal aan belasting betalen is voor de premie voor de AWBZ. De uitvoering van de AWBZ ligt in handen van regionale Zorgkantoren. Per regio is een zorgverzekeraar aangewezen om het Zorgkantoor te voeren. Voor AWBZ zorg betalen we wel een eigen bijdrage.

De Wmo draait erom dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij, ondanks hun ziekte of handicap. Dit wordt geregeld vanuit de gemeente. Uit de Wmo komt bijvoorbeeld thuiszorg, maar ook een rolstoel en andere hulpmiddelen die nodig zijn. De betaling hiervan komt uit algemene middelen, gemeenten krijgen hiervoor een budget van de overheid. Ook voor ondersteuning vanuit de Wmo betalen we een eigen bijdrage.

Op het gebied van zorg kun je dus niet alles zelf kiezen. Wel kun je kiezen waar je jouw zorgverzekering - in ieder geval de basisverzekering, en als je wilt ook een aanvullende zorgverzekering - afsluit.

Veelgestelde vragen

Laatste nieuws

Relevante begrippen

Onze verzekeringen