Autoverzekeringen van Onna-onna

In 2008 begon Onna-onna met verzekeren volgens vrouwen. De verzekeringen zouden voldoen aan de wensen en behoeften van vrouwen. Inmiddels werkt de verzekeraar samen met AEGON en heeft Onna-onna al tienduizenden (vrouwelijke) klanten.
Onna-onna

Bij Onna-onna kunnen niet alleen vrouwen terecht, ook mannen kunnen hun verzekering afsluiten bij deze verzekeraar. Naast de Onna-onna autoverzekering kan men ook een levens-, zorg-, en woonverzekering afsluiten. Een auto verzekeren volgens vrouwen is goede en deskundige hulp, aandacht voor de persoonlijke situatie en een uitgebreide dekking. Daarnaast hanteert de verzekeraar geen eigen risico en  is er geen opzegtermijn. Ook is pechhulp voor auto’s van vijf jaar en jonger gratis meeverzekerd.

Onna-onna WA-autoverzekering
De WA-autoverzekering is wettelijk verplicht voor iedere Nederlandse autobezitter en is daarmee ook de minimale dekking. Onder deze dekking vallen schades aan personen, andermans spullen en gratis pechhulp voor auto’s van vijf jaar of jonger. De WA-autoverzekering van Onna-onna biedt ook een handtas-dekking waardoor de inhoud van een tas wordt vergoed als deze uit de auto wordt gestolen.

Onna-onna WA + beperkt casco
De WA + beperkt casco autoverzekering biedt naast de verplichte WA-dekking ook vergoeding bij ruitschade en schade aan eigen auto buiten eigen schuld om. Dit zijn schades als gevolg van bijvoorbeeld noodweer, brand, diefstal, inbraak of aanrijding met dieren. De WA + beperkt casco dekking wordt vaak aangeraden voor auto’s van zeven tot negen jaar.

Onna-onna WA + volledig casco
Voor de WA + volledig casco autoverzekering geldt dat vrijwel alle schades verzekerd zijn. Men is niet alleen verzekerd voor schade aan anderen, maar ook voor alle schades aan de eigen auto. Onna-onna keert zelfs uit voor schade aan de eigen auto als men zelf de schade  heeft veroorzaakt. De gratis pechhulp van deze verzekering geldt niet alleen binnen Nederland, maar voor de hele EU. De dekking wordt veelal gekozen voor auto’s tot zeven jaar.

Onna-onna aanvullende verzekeringen
De autoverzekering van Onna-onna kan worden aangevuld met extra modules. Zo kan men ook pechhulp verzekeren voor auto’s ouder dan vijf jaar. Of een rechtsbijstandverzekering die juridische bijstand biedt als het niet duidelijk is welke partij het ongeval heeft veroorzaakt. Daarnaast biedt de verzekeraar een aanvullende verzekering voor autoaccessoires en inzittenden.