Autoverzekeringen van Unigarant

In 1972 is de reisverzekeraar Unigarant opgericht door ANWB. Inmiddels is het verzekeringspakket flink uitgebreid en de verzekeraar een specialist in mobiliteit, recreatie- en woonverzekeringen geworden. Voornamelijk de reis- en vervoerverzekeringen zijn populair.
Unigarant

Unigarant is marktleider in bromfietsverzekeringen en kortlopende reisverzekeringen, maar biedt daarnaast ook autoverzekeringen aan. Bij de Unigarant autoverzekering wordt de mogelijkheid geboden om no-claimkorting op te bouwen tot 80%. Beginnende rijders starten direct met een korting van 35% op de premie. Daarnaast kan men ook kiezen voor een één of drie jaar nieuw- of aanschafwaarderegeling. En net als bij elke autoverzekering kan er gekozen worden uit de drie verschillende dekkingen.

Unigarant WA-autoverzekering
De minimale dekking die men voor een autoverzekering kan kiezen is de WA-dekking. De autoverzekering wordt veelal gekozen voor auto’s vanaf 10 jaar. Met deze verzekering is men verzekerd voor schades aan anderen en hun spullen die worden toegebracht met de auto. Schades aan de eigen auto worden met de Unigarant WA-verzekering niet vergoed.

Unigarant WA + beperkt casco
Met de WA + beperkt casco autoverzekering heeft men naast een WA-dekking ook een deel casco. Dit casco gedeelte verzekert men voor bepaalde schades aan de eigen auto. Vaak zijn dit situaties waar de verzekerde weinig invloed op heeft. Men kan daarbij denken aan stormschade, brandschade, inbraakschade, diefstal of een aanrijding met een wild dier. Ook ruitschade valt onder de WA+ Beperkt Casco dekking. Daarnaast kan men met een Unigarant casco verzekering terecht bij de Unigarant Schadeservice. Door gebruik te maken van deze service kunnen (financiële) voordelen worden behaald.

Unigarant WA + volledig casco (all risk)
De Unigarant all risk autoverzekering biedt de meeste zekerheid. De WA-dekking is hier aangevuld met een volledig casco gedeelte. Hierdoor vergoed de verzekeraar vrijwel alle schade aan de eigen auto. Het maakt daarbij voor de verzekeraar niet uit wie de schade veroorzaakt heeft. Ook profiteert men van de nieuw- of aanschafwaarderegeling na totaalverlies of diefstal. En ook voor deze dekking geldt dat men kan profiteren van die voordelen van de Unigarant schadeservice.