Autoverzekeringen van ZLM Verzekeringen

ZLM, Zeeuwse Landbouw Maatschappij, is een verzekeraar waar men als Zeeuw of Brabander terecht kan. Verzekeraar ZLM staat voor kwaliteit en is een betrouwbare partner als het gaat om schadeafhandeling.
ZLM Verzekeringen

De regionale verzekeraar ZLM is in staat de premies laag te houden en deelt dit voordeel met haar klanten. ZLM kan haar kosten laag houden doordat het bedrijf geen winstoogmerk heeft. De lage premie gaat echter niet ten koste van de goede service. Dit bewijst ZLM in 2013 door als eerste te eindigen in het klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

De autoverzekering van ZLM heeft een scherpe premie, persoonlijke service en uitstekende voorwaarden. Er zijn geen poliskosten aan verbonden en verhaalbijstand is gratis meeverzekerd. Daarnaast profiteert men bij het afsluiten van meerdere ZLM verzekeringen van pakketkorting. Voor de ZLM autoverzekering kan men kiezen uit drie dekkingsvarianten.

ZLM WA-autoverzekering
De WA-autoverzekering is voor iedere autobezitter in Nederland wettelijk verplicht. De verzekering dekt schade die met de auto wordt toegebracht aan een ander. Materiële schade is gedekt tot € 2,5 miljoen, letselschade zelfs tot € 5,6 miljoen. Verhaalbijstand en hulpverlening na een ongeval zijn standaard meeverzekerd.

ZLM WA + beperkt casco
Naast een WA-dekking biedt de WA + beperkt casco autoverzekering een deel casco. Dit casco gedeelte dekt schades door onder meer diefstal, inbraak, joyriding, ruitbreuk, brand en storm. Daarnaast profiteert men van de ZLM schadeherstelservice, waar men recht heeft op vervangend vervoer tijdens reparatie. Ook hanteert ZLM een nieuwwaarderegeling.

ZLM WA + volledig casco (all risk)
De ZLM all risk autoverzekering verzekert naast de bovengenoemde situaties ook schades aan de eigen auto, ongeacht wie de schade heeft veroorzaakt. Men kan daarbij denken aan schades door vandalisme, botsen, omslaan, te water raken of slippen. Daarnaast is pechhulp in het buitenland gratis meeverzekerd.