Inboedelverzekeringen van Ditzo

Ditzo is een relatief nieuwe verzekeraar en onderdeel van ASR Nederland. Op het gebied van rechtsbijstandsverzekeringen werkt de verzekeraar samen met ARAG.
Ditzo

Ditzo is een internetverzekeraar waarbij men een verzekering via internet kan afsluiten en wijzigen. De verzekeraar biedt een breed pakket aan verzekeringen, waaronder woon-, auto-, reis- en zorgverzekeringen. De inboedelverzekering biedt standaard een extra uitgebreide dekking en verzekert bezittingen in huis tegen onvoorziene schades.

Ditzo Extra dekking
De Ditzo inboedelverzekering met extra dekking verzekert de inboedel tegen diefstal, beschadiging en lekkage. Daarnaast is onderverzekering en inboedel in een werkruimte aan huis gratis meeverzekerd. Ook plotselinge en onvoorziene schade door bijvoorbeeld brand, water, bouwwerkzaamheden, diefstal of vandalisme worden vergoed door de verzekeraar. Bij schades door ouderdom, gebruik of slijtage vergoedt Ditzo de dagwaarde van het product.

Eigen risico
Voor het eigen risico kan men kiezen voor geen eigen risico of een vrijwillig eigen risico tot € 500,- per gebeurtenis. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandelijkse premie. Voor een huurhuis-inboedelverzekering geldt een vast eigen risico van € 75,- per gebeurtenis.