Inboedelverzekeringen van Turien & Co.

Turien & Co. is in 1921 opgericht als makelaar in assurantiën. Turien werkt samen met verzekeraars als Zurich, VGZ, DAS, Avéro Achmea, De Goudse en Europeesche. Sinds de jaren 80 is Turien gevestigd in Alkmaar en heeft ruim 350 medewerkers in dienst.
Turien & Co.

Als gevolmachtigde partij biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket verzekeringen aan van verschillende verzekeraars, waaronder Avéro Achmea en DAS. Het verzekeringspakket biedt onder meer een woon-, auto- en reisverzekering. De Turien & Co. inboedelverzekering wordt afgesloten met drie verschillende dekkingen: Primair, Prima en Premium.

Turien & Co inboedelverzekering Primair
Met de inboedelverzekering Primair van Turien & Co worden de meest voorkomende schades gedekt. Denk daarbij aan schade door brand, storm, water of diefstal. Daarnaast worden bezittingen die uit de auto worden gestolen vergoed tot een bedrag van € 500,- per gebeurtenis.

Turien & Co inboedelverzekering Prima
De Prima inboedelverzekering biedt een all risk dekking, waardoor men voor vrijwel alle schades verzekerd is. Met de Prima dekking keert de verzekeraar bijvoorbeeld uit als een gezinslid per ongeluk zelf schade maakt. Diefstal buitenshuis wordt vergoed tot een bedrag van € 1.000,- en diefstal uit de auto tot € 750,- per gebeurtenis. Claimt men drie jaar lang geen schade? Dan ontvangt men 20% korting op de premie.

Turien & Co inboedelverzekering Premium
Voor de Premium inboedelverzekering geldt dezelfde all risk dekking als voor de Prima dekking. Het verschil zit hem echter in de maximaal verzekerde bedragen. Diefstal buitenshuis wordt vergoed tot € 3.000,- en diefstal uit de auto tot € 1.000,- per gebeurtenis. Net als bij de Prima dekking ontvangt men 20% korting op de maandelijkse premie na drie schadevrije jaren.

Particulier Schadepakket
De Turien & Co inboedelverzekering maakt ook deel uit van het Particuliere Schadepakket. Vanaf twee particuliere schadeverzekering spreekt men van een pakket en ontvangt de verzekerde korting op beide verzekeringen.