Acceptant

Een acceptant is een persoon die voor de verzekeringsmaatschappij de aanvragen beoordeelt en beslist over het al dan niet verstrekken van die verzekering.

Een acceptant analyseert en beoordeelt alle aanvragen die binnen komen bij de verzekeraar voor het afsluiten van een verzekering. Door het contact dat de acceptant onderhoudt met zowel de verzekeraar als de aanvrager/verzekerde schat de acceptant het risico van de aanvraag in. Op basis van dit risicoprofiel worden de premies en voorwaarden van de verzekering bepaald.

Begrip omschreven in oktober 2016. Laatst gewijzigd op 3 oktober 2016.