Afschrijvingslijst

Een afschrijvingslijst is een lijst welke gepubliceerd is door een verzekeraar waarop vermeld staat wat de levensduur is van items. Aan de hand van een afschrijvingslijst bepaald de verzekeraar de hoogte van de vergoeding van de door jouw geclaimde schade.

In de loop der tijd neemt de waarde van producten af. Misschien heb je weleens gehoord van de begrippen dagwaarde, nieuwwaarde of restwaarde? Het bedrag waarvoor je een product aanschaft noemen we nieuwwaarde. Na verloop van tijd wordt een product minder waard. Ontstaat er op dat moment schade, dan kan het ook zo zijn dat een verzekeraar minder uitkeert. Om duidelijk te verkrijgen over wanneer dit gebeurd en wat de hoogte dan precies is, maken verzekeraars gebruik van afschrijvingslijsten.

Voorbeeld toepassen afschrijvingslijst

Item A heeft een levensduur van 5 jaar. In dat geval wordt de waarde van dit product ieder jaar met 20 procent verminderd. Een verzekeraar zegt dat zij bij producten die minder waard zijn dan 40 procent van de nieuwwaarde de dagwaarde vergoeden. Is er sprake van schade en item A is 3 jaar oud? Dan zal de verzekering dus slechts de dagwaarde uitkeren. Is item A minder dan 3 jaar oud, dan zullen zij de nieuwwaarde aan je vergoeden.

Een afschrijvingslijst is overigens niet alleen voor een inboedelverzekering, maar kan ook bestaan voor een aansprakelijkheidsverzekering of reisverzekering.

Begrip omschreven in december 2017. Laatst gewijzigd op 28 december 2017.