Kifid

Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - het centrale loket voor klachten over bijvoorbeeld verzekeraars en tussenpersonen.

Het Kifid is in 2007 opgericht. Voor die tijd bestonden er allerlei verschillende plekken waar je moest aankloppen met klachten over financieel dienstverleners. Klachten over banken, verzekeringen en effecten - ze moesten allemaal ergens anders heen.

Met het Kifid kwam er één centraal klachtenloket waar alle klachten over de financiële dienstverlening ingediend kunnen worden. Wel moet de klager eerst hebben geprobeerd het probleem met de dienstverlener zelf op te lossen. Een klacht over een verzekeraar moet dus eerst zijn ingediend bij die verzekeraar. Komt dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de klager aankloppen bij het Kifid.

Bij het Kifid wordt de klacht eerst behandeld door de Financiële Ombudsman. Die probeert te bemiddelen tussen de twee partijen, om zo tot een oplossing te komen. Dat kost voor de consument geen geld.

Geschillencommissie
Lukt het de Ombudsman ook niet, dan kan de klacht naar de Geschillencommissie. Dan moet het wel over een geschil van meer dan € 100 gaan. De stap naar de Geschillencommissie kost wel geld: in ieder geval € 50, en als de commissie de klacht ongegrond verklaard € 100.

Ben je na de uitspraak van de Geschillencommissie nog niet overtuigd, dan is er soms nog een laatste stap mogelijk. Als het probleem over € 25.000 of meer gaat kun je naar de Commissie van Beroep stappen. Dat kost je dan wel € 500.

Begrip omschreven in mei 2013. Laatst gewijzigd op 13 april 2015.