Verzekerde

De verzekerde is degene van wie het belang of het leven is verzekerd.

Bij een verzekering zijn altijd meerdere partijen betrokken. In ieder geval een verzekeraar, een verzekerde en een verzekeringnemer.

De verzekerde is degene van wie het belang of het leven is verzekerd. Het is zijn huis dat verzekerd is op de opstalverzekering. Of haar zorgkosten die zijn verzekerd op de zorgverzekering.

De verzekeringnemer is bij schadeverzekeringen (autoverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering etc.) meestal ook de verzekerde. Er kunnen meerdere verzekerden zijn. Op de aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld is er één verzekeringnemer. Het hele gezin is verzekerd, dus ook partner en kinderen zijn verzekerden.

Op een levensverzekering is de verzekerde vaak iemand anders dan de verzekeringnemer. Vooral bij een verzekering die uitkeert bij overlijden is dat onderscheid vaak aanwezig. De verzekerde is degene om wiens leven het gaat: als hij overlijdt komt de verzekering tot uitkering. De verzekeringnemer is dan vaak een ander, bijvoorbeeld de partner.

Begrip omschreven in maart 2013.