Wettelijke aansprakelijkheid

Op grond van de wet kun je aansprakelijk zijn voor de schade van een ander.

Wie schade lijdt, heeft die schade niet altijd zelf veroorzaakt. In veel gevallen kan een ander dan aansprakelijk gesteld worden voor die schade. Dat kan volgens ons recht op twee manieren: door contractuele aansprakelijkheid of door wettelijke aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid is aan de orde wanneer er een afspraak is gemaakt en één van de partijen niet doet wat hij heeft afgesproken. Als de ander daardoor schade lijdt is degene die zijn afspraken niet is nagekomen daarvoor aansprakelijk.

Wettelijke aansprakelijkheid is er als in de wet staat dat je aansprakelijk bent. Dat kan zijn doordat schade echt is ontstaan door jouw schuld (schuldaansprakelijkheid) of doordat jij verantwoordelijk bent voor de schade. Dat laatste speelt bijvoorbeeld bij schade die jouw kinderen veroorzaken, of jouw huisdieren. Dat noemen we risicoaansprakelijkheid. Je hebt dan zelf geen directe schuld aan de schade, maar moet hem wel betalen.

Begrip omschreven in december 2012.