Waarom is de overlijdensrisicoverzekering veel goedkoper dan een uitvaartverzekering?

Zowel de overlijdensrisicoverzekering als de uitvaartverzekering keert uit nadat de verzekerde is overleden. Bij het vergelijken van de premies van deze verzekeringsvormen blijkt de overlijdensrisicoverzekering veel goedkoper te zijn dan de uitvaartverzekering. Hoe is het verschil te verklaren?

Een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €30.000 is over het algemeen goedkoper dan een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van €5.000. Dit verschil wordt verklaard doordat deze verzekeringen verschillende risico’s afdekken. De uitvaartverzekering komt gegarandeerd tot uitkering omdat de verzekering levenslang blijft lopen. De overlijdensrisicoverzekering keert uitsluitend uit in het geval het overlijden plaatsvindt voor de einddatum van de verzekering. De overlijdensrisicoverzekering loopt bij de meeste verzekeraars tot maximaal 70 of 75 jaar.

Is het noodzakelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten?
Tot je 70ste of 75ste is het veel goedkoper om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten in plaats van een uitvaartverzekering. Het probleem is echter dat er geen dekking meer bestaat nadat je de maximale leeftijd hebt bereikt. Na beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering moet je een kapitaal achter de hand hebben om de kosten van de uitvaart te bekostigen.

Welke verzekering is de beste keuze? De overlijdensrisicoverzekering of de uitvaartverzekering?
Deze verzekeringen worden voor verschillende doelen afgesloten. De overlijdensrisicoverzekering wordt bijvoorbeeld afgesloten om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen bij het overlijden van één van de huiseigenaren. De uitvaartverzekering heeft als specifiek doel om de uitvaart mee te betalen.

Het nut van een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak onderschat. Deze verzekering neemt financiële zorgen weg bij overlijden van één van de kostwinners. Huiseigenaren die hun huis gekocht hebben met een hypotheek, worden door de bank vaak verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Indien je een huis huurt kan een dergelijke verzekering zeker ook een toegevoegde waarde hebben.

Vraag over uitvaartverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in oktober 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.