447 meldingen zorgfraude in 2016

Vorig jaar ontving het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) circa 447 fraudesignalen. Dat zijn er 19 minder dan een jaar ervoor. Maar liefst 1 op de 4 meldingen had betrekking op de mondzorg.
Een kwart van alle fraudesignalen had betrekking op mondzorg.

Een kwart van alle fraudesignalen had betrekking op mondzorg.

Dat blijkt uit de cijfers die demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In ongeveer 40 procent van alle gevallen was er sprake van ‘upcoding’ en werd er een duurdere behandeling gerekend, dan dat er door de behandelaar was uitgevoerd. Maar ook vervalsingen en ongepast gebruik van zorggeld werden regelmatig gesignaleerd.

NZa

In ongeveer de helft van alle fraudegevallen kwam de melding van patiënten of verzekerden zelf en kwamen de signalen voornamelijk binnen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt overeen met wat zorgverzekeraars al eerder aangaven dat zij minder aan onterechte declaraties hebben ontvangen vorig jaar. Desondanks hebben de verzekeraars wel vaker te maken gehad met fraude. Vooral de toename van fraude binnen de wijkverpleging vindt men verontrustend.

Media-aandacht mondzorg

Tandartsen stonden vorig jaar al volop in de schijnwerpers toen de materiaal- en techniekkosten in de mondzorg uitgebreid ter discussie stonden. Dat een kwart van de meldingen dus vanuit de mondzorg komt is niet vreemd volgens het IKZ. Na de uitgebreide media-aandacht zagen zij de meeste signalen binnen komen. Naast de mondzorg bestaat de rest van de top 3 uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de medisch specialistische zorg.

Gepubliceerd op 24 augustus 2017 om 8:45 uur in de categorie zorgverzekering.