Aansprakelijkheidsverzekeraars zien niets in E-card

Aansprakelijkheidsverzekeraars zien niets in de plannen van de Europese Commissie om voortaan gestandaardiseerde verzekeringscertificaten of verklaringen over het schadeverleden te geven aan hun klant. Ook het Verbond van Verzekeraars noemt het “geen goed idee”.
De Europese Commissie pleit voor een gestandaardiseerde verzekeringskaart voor aansprakelijkheidsverzekeraars

De Europese Commissie pleit voor een gestandaardiseerde verzekeringskaart voor aansprakelijkheidsverzekeraars

Als het aan de Europese Commissie (EC) ligt gaan aansprakelijkheidsverzekeraars een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden aan hun klanten meegeven. Egbert Bouwhuis, namens het Verbond belast met de Public Affairs in Brussel, zal de e-card voornamelijk leiden tot meer administratie en niet tot meer internationale concurrentie zoals de Europese Commissie beoogt.

Verzekeraars ondervinden geen problemen

“De EC wil met een gestandaardiseerd certificaat de interne markt voor diensten versterken. Zij stelt dat het lastig is om aansprakelijkheidsdekking in het buitenland te vinden, maar onze leden herkennen dat niet”

Bouwhuis noemt bovendien de e-card “onnodig”. Veel van de informatie die volgens de EC zou moeten worden opgenomen staat ook op het polisblad en de uitsluitingen zijn terug te vinden in de voorwaarden of clausules.

De insteek is dat de e-card in eerste instantie wordt opgericht voor de zakelijke markt. De komende maanden zal het voorstel door diverse partijen besproken worden, waarna er een standpunt zal worden ingenomen. Bouwhuis verwacht niet dat het Parlement voor december hierover een standpunt zal hebben bepaald

Gepubliceerd op 31 mei 2017 om 9:00 uur in de categorie aansprakelijkheidsverzekering.