Aantal schadeclaims met ‘zwakke verkeersdeelnemers’ stijgt

Verzekeraars constateren weliswaar een daling van het aantal schadeclaims waarbij auto’s zijn betrokken, toch stijgt het aantal aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit cijfers van de eerste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars.
Meer aanrijdingen van auto's met fietsers en voetgangers

Meer aanrijdingen van auto's met fietsers en voetgangers

Hoewel het aantal ongelukken waarbij auto’s betrokken zijn daalt, is het aantal aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers gestegen. In 2013 noteerden verzekeraars nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dit aantal naar 462.000. Dit geldt echter niet voor particuliere schadeclaims na aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dit aantal steeg namelijk van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 vorig jaar. Het Verbond van Verzekeraars vraagt daarom om meer aandacht voor ‘zwakke verkeersdeelnemers’. Het Verbond heeft een analyse gemaakt van miljoenen schadeclaims die (auto) verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS).

Schade na aanrijding

In de analyse van het Verbond is nadrukkelijk gekeken naar schadeclaims naar aanleiding van aanrijdingen. Autoschades zoals ruitbreuk of schades door natuurgeweld, vuurwerk en vandalisme zijn niet meegenomen in het onderzoek. Uit de eerste Risicomonitor Verkeer blijkt nu dat het aantal schadeclaims in het verkeer daalt, maar dat dit niet geldt voor aanrijdingen van auto’s met zwakke verkeersdeelnemers. Het Verbond constateert een opvallende piek van aanrijdingen met zwakkere verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie; de periode wanneer veel jongeren weer naar school gaan. Ook na andere vakanties, zoals voorjaar, mei en Kerst, zijn er volgens het Verbond pieken, maar deze zijn kleiner en duren beduidend korter dan de periode na de zomervakantie.

Meer aandacht

Naar aanleiding van deze cijfers uit de Risicomonitor Verkeer wil het Verbond dat er meer aandacht komt voor deze groep verkeersdeelnemers en dan met name voor schoolgaande jongeren. Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Ook de overheid en andere maatschappelijke organisaties zouden meer moeten investeren in verkeersveiligheid campagnes. Vorig jaar waren er wekelijks zo’n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers. In de weken na de zomervakantie stijgt dit aantal naar 250 tot 280 ongelukken per week.

Regionale verschillen

Het aantal verkeersclaims verschilt nogal per provincie. Verzekerden dienden in Groningen (20,3) vorig jaar de minste claims in, maar steeg dit aantal ten opzichte van 2013 wel, net als in Drenthe (21,9), tegen de landelijke trend in. Het aantal verkeersongelukken in Zuid-Holland (27,4) liet de sterkste daling zien, per 1.000 inwoners dienden vorig jaar 27,4 personen een schadeclaim in; dat is 8,1 procent minder dan in 2013. De meeste verkeersongelukken vinden plaatsen in het zuiden van het land. In de provincies Noord-Brabant (33,9) en Limburg (32,7) noteerden verzekeraars de meeste schadeclaims na aanrijdingen. Het Verbond heeft een overzicht gemaakt van het aantal verkeersclaims per provincie:

Aantal verkeersclaims per provincie - Risicomonitor Verkeer 2015

Premie autoverzekering

Het is echter de vraag of de premie van de autoverzekering daalt naar aanleiding van het feit dat er minder schade wordt geclaimd. Een woordvoerder van het Verbond liet weten dat de premie door verzekeraars wordt vastgesteld aan de hand van meer risicofactoren. Daarnaast is er sprake van een ‘licht stijgende schadelast per gebeurtenis’. Dit heeft er mee te maken dat auto-onderdelen duurder zijn geworden omdat veel auto’s tegenwoordig van alle (elektronische) gemakken zijn voorzien. Toch is een geheel dalende schadelast uiteindelijk gunstig voor de klant, aldus het Verbond.

Gepubliceerd op 26 november 2015 om 10:08 uur in de categorie autoverzekering.