Afsluiten overstromingsverzekering binnenkort mogelijk

Sinds de watersnoodramp in 1953 is het niet mogelijk geweest om een volledige dekking te krijgen voor schade als gevolg van overstromingen. Daar komt met de lancering van een overstromingsverzekering binnenkort verandering in.
Schade door overstromingen kan vergoed worden via overstromingsverzekering

Schade door overstromingen kan vergoed worden via overstromingsverzekering

De verzekeraars hebben na de watersnoodramp met elkaar afgesproken dat er geen volledige dekking meer wordt geboden voor schade als gevolg van overstromingen. Deze afspraak werd echter verboden in de jaren negentig, maar toch is er geen enkele verzekeraar geweest die het risico aandurfde. Vooral doordat Nederland zich voor een groot deel onder de zeespiegel bevindt.

Verzekeren tegen overstromingsschade

Binnenkort wordt het wel mogelijk gemaakt voor consumenten om zich te verzekeren tegen schade als gevolg van een overstroming. Er is namelijk een internationale groep van beleggers die zich voor de schadepolis garant gaat stellen. Deze groep beleggers zal tevens verantwoordelijk zijn voor het in de markt zetten van het bedrijf in Nederland dat de naam Neerlandse draagt. Het nieuws over de verzekering tegen overstromingsschade werd bekend gemaakt tijdens de grootste verzekeringsbeurs die elke drie jaar gehouden wordt.

Neerlandse is het bedrijf waar huishoudens straks terecht kunnen om een overstromingsverzekering af te sluiten, waarbij de risicodragers eerst garant staan voor een totaalbedrag van 800 miljoen met betrekking tot het overstromingsrisico. Het gevaar ten aanzien van een eventuele overstroming is volgens de risicodragers te overzien. Er wordt zelfs gesteld dat als er sprake is van een overstroming van 100 procent dat er nog niet verwacht wordt dat het volledige bedrag van 800 miljoen uitbetaald zou moeten worden. Een deel van de goederen bevindt zich in huizen namelijk op de eerste of tweede verdieping. Daarnaast is het zo dat er investeerders zijn die zelf een herverzekering kopen. Verder zorgt de centrale organisatie van Lloyd’s voor een achtervang indien er zich een noodsituatie voordoet.

Premie overstromingsverzekering

Bij het afsluiten van een overstromingsverzekering bij Neerlandse zal de premie op basis van een risicofactor worden vastgesteld. Er is samen met ingenieursbureau Arcadis een model ontwikkeld die de risico’s in kaart brengen. Consumenten die zich tegen de schade van een overstroming willen verzekeren, zullen dit in eerste instantie alleen bij Neerlandse kunnen doen.

In het verleden hebben verzekeraars eerder al getracht om een overstromingspolis op de markt te brengen. Daarbij zou er dan sprake zijn van het verplicht meeverzekeren van het risico bij het afsluiten van een inboedel- of opstalverzekering. Dat was tot nu de enige wijze waarop de verzekeraars het aan zouden durven om overstromingsschade te verzekeren. Het plan heeft het echter nooit gehaald, want ACM heeft daar in 2012 als karteltoezichthouder een stokje voor gestoken.

Doordat er in eerste instantie maar sprake is van één aanbieder van overstromingsverzekeringen heeft de consument geen gelegenheid om opties met elkaar te vergelijken. Wellicht dat er zich in de nabije toekomst verdere initiatieven ontplooien op dit gebied, zodat er concurrentie zal ontstaan en consumenten meerdere mogelijkheden krijgen om een overstromingsverzekering af te sluiten. De overstromingsverzekering kan bij Neerlandse worden afgesloten door woningeneigenaren, maar ook door huurders en bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren.

Gepubliceerd op 23 maart 2015 om 11:01 uur.