Bescherming tegen ongepaste verzekeringen in België verbeterd

In België verandert de regelgeving met ingang van 30 april en wordt consumenten extra bescherming geboden bij het afsluiten van verzekeringen. De klachten over verzekeringen in België en in Nederland zijn het afgelopen jaar toegenomen.
Betere bescherming in België voor consumenten bij afsluiten van verzekeringen

Betere bescherming in België voor consumenten bij afsluiten van verzekeringen

De toename van het aantal klachten is niet direct aanleiding geweest om de regelgeving in België te veranderen, maar wel de Europese richtlijnen die eerder aan banken werden opgelegd. Het aantal klachten over verzekeringen en dan vooral over de zorgverzekering is in Nederland in 2013 toegenomen met bijna 20 procent. In België is er sprake van een stijging van 6 procent van het aantal klachten dat bij de Ombudsman van de Verzekeringen is binnengekomen. De nieuwe regelgeving biedt in België meer bescherming aan consumenten.

Europese richtlijn verzekeringen
Met de invoering van de nieuwe regelgeving wordt er uitvoering gegeven aan de Europese richtlijn. Deze richtlijn voorziet in strenge regels voor banken die producten verkopen. Het is de bedoeling dat deze lijn wordt doorgetrokken naar verzekeraars, maar in België wordt alvast op de zaak vooruitgelopen. Daar is nu al besloten de geldende gedragsregels ook op de verzekeraars toe te passen.

Gevolgen nieuwe regelgeving
In België geldt voortaan dat een consument eerst een duidelijk beeld dient te krijgen van de kosten voordat de verzekering wordt afgesloten. Bij de kosten moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de premies, belasting en overige kosten. Bij de autoverzekering is dat op dit moment al te zien, maar dat geldt nu dus met ingang van 30 april ook voor andere typen verzekeringen gelden.

De kosten van de tussenpersoon dienen ook bekend te zijn. Zo moet duidelijk zijn hoeveel vergoeding er in de vorm van commissie aan de tussenpersoon in België wordt verstrekt. In Nederland is het overigens al meer dan een jaar niet toegestaan dat verzekeraars aan tussenpersonen een vergoeding toekennen voor de verkoop van een verzekering. In België blijft het met de nieuwe regelgeving wel toegestaan voor verzekeraars om tussenpersonen met commissie te belonen.

Gepaste verzekeringsproducten
Een andere grote verandering in België is dat de verzekeraar voortaan zal moeten kunnen bewijzen dat er bij de verkoop van schadeverzekeringen in het belang van de klant is gehandeld. Zo moet de aanbieder voortaan kunnen aantonen dat er gevraagd is naar de wensen en voorkeuren en daarbij de controle heeft uitgevoerd of het een passend product is.

Bij beleggingsverzekeringen geldt in België voortaan een zorgplicht en dat is ook van toepassing op de spaarverzekering. Zo dient gepeild te worden wat de kennis en ervaring is met beleggingen.

In Nederland is men op het gebied van beleggen en sparen bekend met de woekerpolissen, waar nog altijd rechtszaken over worden gevoerd. Op woekerpolissen werden in het verleden teveel kosten ingehouden. Dat had tot gevolg dat op de einddatum onvoldoende geld overbleef. Dat er nieuwe regels in België komen is uiteraard alleen maar toe te juichen. De regels moeten echter wel worden nageleefd. Er wordt dan ook toezicht gehouden op de naleving van de strenge gedragsregels door de FSMA. Deze instantie krijgt bovendien de mogelijkheid om een sanctie op te leggen als er niet voldaan wordt aan de regels.

Gepubliceerd op 29 april 2014 om 15:11 uur.