Beveiliging huis kan met subsidie

Een overval gaat het slachtoffer niet in de koude kleren zitten. Bovendien blijkt dat zij een verhoogde kans hebben om nogmaals overvallen te worden. Geen wonder dat slachtoffers van een overval behoefte hebben aan extra beveiliging van hun woning. Wat veel mensen niet weten, is dat hiervoor een subsidieregeling bestaat.
Subsidieregeling voor beveiliging van woning.

Subsidieregeling voor beveiliging van woning.

In Nederland hebben we een Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds voert de Regeling voor slachtoffers van overvallen uit. Deze regeling is in 2010 ingevoerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een tijdelijke regeling, die steeds per jaar bekeken wordt. De regeling is per 1 januari 2013 weer verlengd met een jaar.

Ook in 2013 kunnen slachtoffers van een overval dus een subsidie aanvragen voor het nemen van preventieve maatregelen. Beveiligingsmaatregelen, die overvallers buiten houden en het slachtoffer een veiliger gevoel geven. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe sloten, goede buitenverlichting of cameratoezicht. De subsidie bedraagt € 1.000.

De subsidie is alleen bestemd voor situaties waarin geweld is gebruikt, of daarmee is gedreigd. Wie te maken heeft gehad met een inbraak of diefstal zonder geweld komt er niet voor in aanmerking.

Gepubliceerd op 25 januari 2013 om 7:30 uur.