Claims op woonverzekering door inbraak en brand fors gedaald

Het aantal claims op de inboedelverzekering en opstalverzekering als gevolg van brand of woninginbraak is het afgelopen jaar sterk gedaald. Opvallend is dat de kans op brand op het platteland hoger is en dat de meeste inbraken in Noord-Brabant plaatsvinden.
Kans op inbraak en brand neemt af door Politiekeurmerk Veilig Wonen

Kans op inbraak en brand neemt af door Politiekeurmerk Veilig Wonen

Twee jaar geleden werden er door de verzekeraars elke maand nog 3.500 claims op de inboedelverzekering ontvangen in verband met inbraakschade en dat aantal is in 2014 gedaald tot 2.900 claims per maand. Dat is onderzocht door het Verbond van Verzekeraars. Ook het aantal claims door brand is gedaald in een jaar tijd. Overigens blijkt wel dat goed beveiligde woningen minder kans hebben om als doelwit voor inbraak geselecteerd te worden.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het aantal inbraakclaims en claims van brandschade is gedaald, maar de kans op inbraak en brand wordt ook maar liefst met 30 procent verminderd als er sprake is van een woning die van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is voorzien. Er is bij het onderzoek naar de cijfers gekeken naar de gevolgen van het keurmerk. Ongeveer tien procent van de huishoudens in het land beschikt over het keurmerk Veilig Wonen.

Inbraak wordt eerder voorkomen met het keurmerk doordat het voor inbrekers meer tijd en moeite kost om de woning binnen te komen. Ook speelt mee dat er buitenverlichting moet worden aangebracht om voor het keurmerk in aanmerking te komen net als dat er een brandmelder moet worden geplaatst. Dat verklaart meteen ook waarom er bij woningen met het keurmerk minder claims op de inboedelverzekering en opstalverzekering worden ingediend als gevolg van brand.

Met de voorzieningen als een brandmelder wordt brand nu eenmaal eerder opgemerkt en dat kan erger voorkomen. Het risico op brand ligt zelfs 36 procent lager als er sprake is van een woning met het keurmerk. De kans op brandschade ligt op het platteland hoger en dat komt doordat brand in minder dichtbevolkte gebieden meer kans heeft onopgemerkt te blijven of pas later ontdekt wordt.

100.000 branden

In het afgelopen jaar zijn er 100.000 verzekerden geweest die brand hebben gehad en dat is een veelvoud van het aantal verzekerden dat te maken heeft gehad met een inbraak en daarvoor een claim heeft ingediend. Dat zijn er in het afgelopen jaar namelijk net geen 35.000 geweest. In Groningen wordt volgens de cijfers het minst ingebroken in woningen en in Noord-Brabant het meest. De enige provincie waarbij er sprake is geweest van een lichte stijging in het aantal inbraken is Limburg.

Preventie

Verzekerden kunnen zelf de kans op inbraak en brand verkleinen door preventieve maatregelen te nemen, zoals het huis te beveiligen op basis van de voorschriften van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het aanbrengen van inbraakwerende sloten op ramen en deuren en het plaatsen van buitenverlichting laat de inbreker al snel het huis voorbij lopen. Het kost de inbreker dan simpelweg te veel tijd om de woning binnen te komen. Een rookmelder signaleert het ontstaan van brand in huis en daarmee kan veel financiële ellende voorkomen worden, maar kunnen ook levens worden gered.

Gepubliceerd op 8 oktober 2015 om 9:42 uur.