Consumentenvertrouwen in verzekeraars op hoogste punt in vijf jaar

Het vertrouwen van consumenten in verzekeraars is aan het toenemen. Dat is gebleken uit een meting, waarbij de vertrouwensindex laat zien dat het hoogste niveau is bereikt in een periode van vijf jaar.
Vertrouwen van consumenten in verzekeraars neemt toe

Vertrouwen van consumenten in verzekeraars neemt toe

Elk kwartaal wordt de mate van vertrouwen van consumenten in verzekeraars gemeten, waarbij de indexwaarde 0 uitgaat van een gelijk aandeel van optimisten en pessimisten. De meting wordt ieder kwartaal uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Uit de laatste meting is gebleken dat het vertrouwen van consumenten in het laatste kwartaal van 2013 het hoogste niveau heeft bereikt in een periode van vijf jaar.

Vertrouwensindex
De meting heeft uitgewezen dat de vertrouwensindex in het laatste kwartaal van 2013 is uitgekomen op -17. De eerste meting van het vertrouwen van Nederlandse consumenten in verzekeraars is uitgevoerd in 2009 en heeft nu het hoogste niveau bereikt.

In 2011 was er sprake van een daling van de indexwaarde, maar vanaf dat jaar lijkt er elk kwartaal meer vertrouwen te zijn gekomen van consumenten in verzekeraars. In het derde kwartaal van 2013 gaf de vertrouwensindex nog een stand aan van -23 en het vertrouwen is met een stand van -17 in het laatste kwartaal dan ook gestegen.

Vertrouwen in financiële producten
Naast het toenemende vertrouwen in verzekeraars is er tevens sprake van een toenemende koopbereidheid van consumenten. Dat wordt mede veroorzaakt doordat ook het vertrouwen van de consumenten ten aanzien van de persoonlijke financiële situatie aan het toenemen is. Consumenten hebben weer meer vertrouwen in de aanschaf van financiële producten en dan gaat het niet alleen om verzekeringen, maar bijvoorbeeld ook om het afsluiten van een hypotheek.

De meerderheid van de consumenten heeft bij de laatste meting een hoog rapportcijfer van 8 of meer gegeven voor het vertrouwen in verzekeraars. Een minderheid van de consumenten gaf een laag rapportcijfer van 5 of minder. Uit de meting van het CVS is verder gebleken dat consumenten zelf verwachten dat in de toekomst het vertrouwen in verzekeraars verder vergroot zal worden.

Persoonlijke ervaringen
De stand van de vertrouwensindex slaat nog altijd negatief uit en dat houdt in dat er nog altijd meer consumenten zijn die een negatiever beeld hebben dan consumenten die een positiever beeld hebben over verzekeraars. Consumenten die deelgenomen hebben aan het onderzoek en nog altijd minder vertrouwen hebben in verzekeraars geven daarvoor verschillende redenen aan.

Een van de redenen waarom een aantal consumenten nog altijd minder vertrouwen heeft in verzekeraars is van persoonlijke aard. Zo zijn er verzekerden die zelf te maken hebben gehad met een negatieve ervaring bij een verzekeraar. Ook de stijging van kosten en negatieve berichten in de media over de financiële branche dragen nog altijd bij aan een beperkt vertrouwen van consumenten in verzekeraars.

Aan de andere kant blijkt dat positieve persoonlijke ervaringen voor een groter vertrouwen zorgen. Dat geldt eveneens als er sprake is van betere vooruitzichten op het economisch gebied. Deze oorzaken blijken namelijk juist weer een positieve invloed te hebben op het vertrouwen van consumenten in verzekeraars.

Gepubliceerd op 11 februari 2014 om 12:05 uur.