DSW laat premie zorgverzekering in 2015 niet stijgen

DSW is de eerste zorgverzekeraar die in 2014 de premie zorgverzekering voor 2015 bekend heeft gemaakt met goed nieuws voor de verzekerden. De zorgpremie van 2015 zal op hetzelfde niveau blijven als dit jaar en dus niet stijgen.
De premie zorgverzekering van DSW blijft in 2015 gelijk.

De premie zorgverzekering van DSW blijft in 2015 gelijk.

De basisverzekering is ingevoerd in 2006 en het is nu al voor de tiende keer achter elkaar dat DSW als eerste van alle zorgverzekeraars in Nederland de premie van de zorgverzekering voor volgend jaar bekend heeft gemaakt. De zorgpremie van de restitutiepolis komt met ingang van 1 januari 2015 uit op een bedrag van 95 euro per maand en dat is omgerekend op jaarbasis een bedrag van 1.140 euro.

Geld terug voor verzekerden bij DSW

Dat in tegenstelling tot de richtlijn zoals door het kabinet werd gegeven de premie van de zorgverzekering niet zal stijgen is goed nieuws voor de verzekerden van DSW en voor de overige consumenten die wellicht gaan overstappen. Dat is echter niet het enige goede nieuws dat naar buiten is gebracht, want net als vorig jaar zal de zorgverzekeraar ook in 2014 weer geld teruggegeven aan verzekerden.

Vorig jaar gaf de kostenontwikkeling ook al aanleiding om de premie van de zorgverzekering in de loop van het jaar naar beneden bij te stellen. DSW is de enige zorgverzekeraar geweest die de premie in 2013 met een bedrag van 12 euro heeft laten dalen. Ook nu zal DSW aan het einde van het jaar een deel teruggeven aan verzekerden, maar de hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De hoogte van dat bedrag zal duidelijk worden in de tweede helft van de maand november.

Premie aanvullende verzekering blijft gelijk

Naast dat de premie van de basisverzekering in 2015 gelijk zal blijven, heeft de zorgverzekeraar DSW ook besloten om de premie van de aanvullende zorgverzekering niet te verhogen. Verzekerden met een basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering blijven in 2015 dan ook hetzelfde bedrag aan premie betalen.

Een van de redenen waarom de premie van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering van DSW gelijk kan blijven, is doordat verwacht wordt dat de kosten in 2015 lager zullen uitvallen dan eerder door het WS begroot is. De minister gaf in de Miljoenennota nog aan dat de premie gemiddeld met een bedrag van ongeveer 110 euro zou stijgen. Het is nu al het derde jaar achtereen dat DSW de premie ver onder de verwachting van het VWS heeft vastgesteld voor het nieuwe jaar.

DSW is een zorgverzekeraar die uitsluitend een restitutiepolis aanbiedt en bovendien wordt er zonder winstoogmerk gewerkt.

Premies van andere zorgverzekeraars

Nu DSW als eerste weer de zorgpremie voor 2015 bekend heeft gemaakt, zal het niet lang meer duren voordat ook de andere verzekeraars in Nederland met de nieuwe premies van de zorgverzekeringen naar buiten zullen treden. Vanaf dat moment is het voor consumenten weer interessant om een vergelijking te maken. Wellicht zijn er verzekeraars die een lagere premie gaan hanteren en dan kan altijd overwogen worden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 23 september 2014 om 12:23 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 24 september 2014 om 19:11 uur.