Efficiënte controle levert zorgverzekeraars grote besparing op

De zorgverzekeraars hebben vorig jaar strenge controles uitgevoerd en efficiënt ingezet op fraudebestrijding. Deze aanpak heeft de zorgverzekeraars een besparing opgeleverd van in totaal 356 miljoen euro.
Fraudebestrijding en strenge controle leveren zorgverzekeraars grote besparing op

Fraudebestrijding en strenge controle leveren zorgverzekeraars grote besparing op

De jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland is deze week gepresenteerd en daaruit blijkt dat het grootste deel van de besparing van 356 miljoen euro voortkomt uit strengere controles van betaalde declaraties.

Besparing van 356 miljoen euro

De strengere controles op ingediende en betaalde declaraties hebben 329 euro van het totaalbedrag van de besparing van 356 miljoen euro opgeleverd. De rest van het bespaarde bedrag is te danken aan de bestrijding van fraude. Het onderzoek dat naar fraude is gedaan, heeft een bedrag opgeleverd van 27,3 miljoen euro. Van dat bedrag is vast komen te staan dat 9,4 miljoen euro daadwerkelijk betrekking heeft gehad op fraude.

Er wordt pas van fraude gesproken indien er sprake is van het bewust of opzettelijk overtreden van regels die betrekking hebben op de zorgverzekering. De fraudegevallen deden zich vorig jaar vooral voor met betrekking tot het persoonsgebonden budget, maar ook farmacie en ziekenhuizen hebben zich aan fraude schuldig gemaakt.

Strenge controle declaraties

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar strenge controles uitgevoerd. Zo werd onder meer onderzocht of er bij een declaratie ook sprake was van echt geleverde zorg. Daartoe werden onder meer dossiers gecontroleerd. De controle heeft zowel voor het uitbetalen van declaraties als na het uitbetalen van declaraties plaatsgevonden. Zorgverzekeraars Nederland stelt zich op het standpunt dat het onacceptabel is dat geld van verzekerden op een onjuiste manier wordt besteed.

Waarschuwingssysteem

Er is een waarschuwingssysteem opgezet, waar vorig jaar 61 personen in zijn geregistreerd. Verzekeraars hebben toegang tot het waarschuwingssysteem en kunnen daardoor gealarmeerd worden. In 67 gevallen hebben verzekeraars na het constateren van fraude de overeenkomst opgezegd. Indien er door een zorgverzekeraar fraude wordt geconstateerd, dan zijn er verschillende middelen beschikbaar. De zaak kan bijvoorbeeld worden overgedragen aan diverse instanties, zoals de FIOD, NZa, IGZ of iSZW.

In het begin van dit jaar is er nog een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd aan het St. Antonius Ziekenhuis in verband met het indienen van foute declaraties. Dit gegeven wordt volgens ZN waarschijnlijk meegenomen in de inventarisatie over het jaar 2014.

Zelf besparen op zorgverzekering

Zorgverzekeraars hebben vorig jaar veel geld bespaard, maar verzekerden kunnen zelf ook op hun zorgverzekering besparen. In het najaar worden de premies voor het nieuwe jaar bekendgemaakt en dat is het moment waarop de vergelijking tussen de kosten van zorgverzekeringen gemaakt kan worden.

Het is aan te raden om te wachten tot alle premies van zorgverzekeraars bekend zijn gemaakt, want dan kan de echte vergelijking beginnen. Wie zo voordelig mogelijk uit wil zijn, hoeft alleen maar naar de laagste premie te kijken. Het kan voor consumenten echter ook van belang zijn om te kijken naar de vrije artskeuze, want daar gaat het een en ander in veranderen. Niet alleen de premie is van belang, maar ook alle andere voorwaarden, zodat er altijd een passende keuze kan worden gemaakt.

Gepubliceerd op 16 juli 2014 om 10:30 uur in de categorie zorgverzekering.