Helft Nederlanders bereid data te delen met zorgverzekeraar

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) is bereid om data over zijn of haar gezondheid te delen met de zorgverzekeraar als daar korting op de premie tegenover staat. Nederlanders willen dus best gezondheidsdata delen, maar willen hier wel een beloning tegenover hebben staan.
Toenemende bereidheid om gezondheidsdata te delen met zorgverzekeraar in ruil voor premiekorting

Toenemende bereidheid om gezondheidsdata te delen met zorgverzekeraar in ruil voor premiekorting

Ruim één op de drie Nederlanders registreert inmiddels activiteiten en gezondheidsdata via hun smartphone of wearables. Bijna de helft van de Nederlanders (45%) is bereid om deze data te delen met verzekeraars. Dit blijkt uit cijfers van de Smart Health Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6000 Nederlanders. Toch is men nog tot op zekere hoogte bereid gezondheidsdata te delen, namelijk alleen wanneer hier korting, extra vrije dagen of bonus tegenover staan. Vooral bij Nederlanders in de leeftijd van 18- tot 35-jarigen (59%) en consumenten met een laag inkomen (51%) is het draagvlak groot.

Multiscope heeft in het onderzoek niet alleen de bereidheid om data met verzekeraars te delen meegenomen, maar ook bijvoorbeeld werkgever of commerciële organisaties. Daaruit blijkt dat slechts drie op de tien consumenten gegevens over de gezondheid willen delen met hun werkgever. Ook hier wil men een beloning voor in de vorm van vrije dagen of een bonus. Bij commerciële organisaties ligt de bereidheid nog lager (16%), men wil hiervoor korting op een bepaalde dienst of product voor terug. In alle gevallen heeft de consument aangegeven dat er vertrouwelijk en met zorg met de data moet worden omgegaan.

Gepubliceerd op 25 april 2016 om 17:39 uur.