Lagere premie bij brandveiligheid

De premies van brandverzekeringen zouden meer afgestemd kunnen worden op de mate van brandveiligheid. Een korting op de premie bij aandacht voor brandveiligheid - en een toeslag bij gebrek daaraan - zou volgens de brandweer heel logisch zijn.

In de Schade Almanak 2013 die binnenkort verschijnt is Stephan Wevers, de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten aan het woord. Hij vindt dat de brandweer en verzekeraars veel beter zouden kunnen samenwerken. Ze hebben immers dezelfde doelstellingen: het voorkomen van branden en het beperken van schade.

Er wordt wel steeds meer gedaan aan gezamenlijk onderzoek en bevordering van bewustzijn over brandgevaar, stelt Wevers. De commandant is van mening dat het voor verzekeraars goed mogelijk is om aan premiedifferentiatie te doen bij brandverzekeringen. Brand is immers één van de belangrijke risico's die gedekt zijn op de inboedelverzekering en de opstalverzekering.

In de ogen van Wevers zou iemand die veel aandacht besteedt aan brandveiligheid een premiekorting moeten krijgen voor zijn inboedel- en opstalpolis. Zo iemand laat zich goed voorlichten, heeft rookmelders geïnstalleerd en brandwerende meubels in zijn huis. Andersom zouden mensen die helemaal niet bezig zijn met brandveiligheid een premietoeslag moeten krijgen. Bij hen is het risico op het ontstaan van brand immers groter, net als de omvang van de schade bij zo'n brand.

Gepubliceerd op 5 juli 2013 om 9:26 uur.