Meer dan 12.000 personen weigeren zorgverzekering

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen die zich beroepen op een geloofsovertuiging om geen zorgverzekering te hoeven afsluiten. Tegenwoordig zijn er al meer dan 12.500 personen die om die reden niet verzekerd zijn.
Groei aantal mensen dat op basis van gemoedsbezwaren geen zorgverzekering afsluit

Groei aantal mensen dat op basis van gemoedsbezwaren geen zorgverzekering afsluit

In 2012 was er sprake van een groep van 12.500 personen die op basis van gemoedsbezwaren geen zorgverzekering hebben afgesloten. In de afgelopen jaren is er wat dat betreft een groei waargenomen, want steeds meer mensen beroepen zich op een geloofsovertuiging of gemoedsbezwaren om onder de verplichting van het afsluiten van een basisverzekering uit te komen.

Elke burger in Nederland vanaf 18 jaar en ouder moet verplicht verzekerd zijn tegen zorgkosten en de wettelijke verplichte basisverzekering afsluiten. Indien een persoon zich vanwege geloofsovertuiging beroept op het recht om onder de verplichte zorgverzekering uit te komen, zal er een ontheffing aangevraagd moeten worden.

De ontheffing voor de groep gemoedsbezwaren kan aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank. Er worden meerdere voorwaarden gesteld om ontheffing te krijgen. Zo mag een gemoedsbezwaarde geen andere verzekeringen hebben afgesloten, zoals een uitvaartverzekering, inboedelverzekering of reisverzekering.

In de periode vanaf 2006 tot en met 2012 is de groep van gemoedsbezwaarde personen sterk gegroeid. In de zes jaren is het aantal personen die de basisverzekering weigert af te sluiten gegroeid met 1061 personen tot het aantal van ruim 12.500 aan het einde van 2012. Dat komt neer op een stijging van 12 procent. Deze cijfers zijn afkomstig van de Verzekerdenmonitor 2013 van het ministerie van Volksgezondheid.

Gepubliceerd op 29 november 2013 om 10:17 uur in de categorie zorgverzekering.