Nederlanders iets meer vertrouwen in verzekeraars

Nederlanders hebben weer iets meer vertrouwen gekregen in verzekeraars. Het vertrouwen is met ene punt gestegen ten opzichte van een half jaar geleden. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) blijkt dat de vertrouwensindex nu uitkomt op -9.
Vertrouwen in verzekeraars is licht gestegen

Vertrouwen in verzekeraars is licht gestegen

De vertrouwensindex van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek staat nog wel op negatief. Dat komt vooral doordat Nederlanders twijfelen aan het vertrouwen dat anderen hebben in verzekeraars. Het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft, blijft ook in januari 2016 groter dan het aandeel verzekerden dat veel vertrouwen heeft. De score is namelijk negatief. Toch blijft het vertrouwen volgens het CVS licht stijgen. De indexwaarde is 0 wanneer het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft gelijk is aan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft. Daarnaast zou uit het halfjaarlijks onderzoek blijken dat consumenten meer financiële zekerheid ervaren.

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in verzekeraars

Index Consumentenvertrouwen in de economie en in verzekeraars. Bron: CVS

Het is wel opvallend dat consumenten denken dat andere weinig vertrouwen hebben in verzekeraars. Aangezien het vertrouwen dat zij zelf hebben dit halfjaar wél positief is. Nederlanders denken vooral dat andere minder positief zijn door negatieve aandacht voor verzekeraars in het nieuws en consumentenprogramma’s. Mede doordat mensen een positief gevoel hebben over hun financiële zekerheid hebben mensen meer vertrouwen. Daarnaast zou het vertrouwen bij een aantal consumenten licht zijn gestegen door verbeterde transparantie over de kosten van verzekeringen en positieve ervaringen met hun verzekeraar.

Gepubliceerd op 19 februari 2016 om 10:54 uur.