Nederlandse consumenten redelijk tevreden over verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder negenduizend consumenten en daaruit blijkt dat de meerderheid redelijk tevreden is over zorgverzekeraars en schadeverzekeraars.
Nederlanders zijn over het algemeen redelijk positief over hun verzekeraar

Nederlanders zijn over het algemeen redelijk positief over hun verzekeraar

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars laat zien dat de schadeverzekeraars door de respondenten gemiddeld met een 7,7 worden beoordeeld. Het cijfer voor de zorgverzekeraars ligt net wat lager en komt uit op een gemiddelde van 7,5.

In het tevredenheidsonderzoek is er sprake geweest van het maken van een onderscheid tussen nieuwe verzekerden en klanten die een claim hebben ingediend. De schadeverzekeraars kregen van de groep nieuwe klanten gemiddeld een 7,6 en de verzekerden die een claim hadden ingediend gaven een 7,9 als tevredenheidscijfer.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat 67 procent van de respondenten denkt dat de zij als klanten voor de schadeverzekeraar belangrijk zijn. Verder zijn de deelnemers met een percentage van 87 procent tevreden over de snelheid en de hoogte van de kostenvergoeding.

Met betrekking tot de zorgverzekeraars laten de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zien dat nieuwe klanten een gemiddeld rapportcijfer geven van 7,5. Verzekerden die bij de zorgverzekeraar een claim hebben ingediend hebben de zorgverzekeraars een 7,6 als cijfer voor tevredenheid gegeven. Ongeveer 66 procent van de verzekerden denken dat zij bij de zorgverzekeraar als belangrijk worden gezien en dat is een forse meerderheid.

Ruim 80 procent van de verzekerden is van mening dat zorgverzekeraars snel geld uitkeren en 83 procent van de klanten vindt dat de zorgverzekeraars declaraties op een goede manier afhandelen.

Gepubliceerd op 2 oktober 2013 om 8:36 uur.