Nieuwe campagne ‘Fijn dat we verzekerd zijn’ van start

Deze week heeft het Verbond van Verzekeraars een nieuwe campagne gelanceerd met het motto ‘Fijn dat we verzekerd zijn’. Het gaat om een campagne met als doel consumenten zich bewust te laten worden van de waarde van verzekeren.
Verbond wil consumenten in laten zien dat verzekeren waarde heeft

Verbond wil consumenten in laten zien dat verzekeren waarde heeft

De campagne van het Verbond van Verzekeraars zal drie jaar gaan duren en heeft als voornaamste doel bewustwording te creëren bij consumenten met betrekking tot de waarde van het verzekeren. De kern van de uitgedragen boodschap richt zich erop dat het in veel situaties lastig is als een consument geen verzekering heeft afgesloten.

Er wordt overigens bij monde van de directeur van het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat het een bewustwordingscampagne betreft en zeker geen imagocampagne. De waarde van het verzekeren moet daarbij weer worden erkend door de consument en het is aan de verzekeringsbranche om bewijs te leveren dat het afsluiten van verzekeringen loont.

Het verzekeren tegen bepaalde risico’s voorkomt dat mensen zelf financieel een bijdrage moeten leveren als er sprake is van schade en die waarde van het verzekeren komt in de nieuwe campagne tot uitdrukking.

Er wordt de komende periode op televisie een commercial vertoond, die onder meer te zien is bij de publieke omroep en bij RTL. Halverwege het jaar wordt het spotje vervangen door een nieuwe commercial en ook op de radio zal er aandacht worden besteed aan de waarde van het verzekeren met als thema ‘In een wereld zonder verzekeringen’. De campagne zal pas in een later stadium ook op internet vorm krijgen, waarbij filmpjes worden verspreid via social media.

Gepubliceerd op 14 januari 2014 om 14:52 uur.