Nieuwe particuliere verzekering in België voor digitale imagoschade

In België behoort het sinds kort tot de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten tegen imagoschade op het internet. Bedrijven kunnen een dergelijke verzekering al langer afsluiten, maar nu is het in België ook mogelijk voor particulieren.
Belgen kunnen zich verzekeren tegen imagoschade op internet

Belgen kunnen zich verzekeren tegen imagoschade op internet

Digitale imagoschade kan veel leed berokkenen en niet alleen voor bedrijven, maar ook particulieren krijgen steeds vaker te maken met imagoschade op het internet. In België is het voor particulieren nu mogelijk om bij Axa in de privéongevallenverzekering verzekerd te worden tegen de imagoschade die online is ontstaan. In deze privéongevallenverzekering is daarvoor een extra optie opgenomen.

Financiële compensatie bij imagoschade
De premie die op dit moment voor de particuliere verzekering voor schade aan het imago in rekening wordt gebracht, ligt tussen een bedrag van 8 euro tot 12 euro. Indien er schade ontstaat aan het imago op het internet, dan kan er via de verzekering op een financiële compensatie worden gerekend. Dat is echter niet het enige, want er zal ook actie worden ondernomen om een halt toe te roepen aan de ontstane imagoschade.

Lastige procedure
Het is wel een lastige procedure, waarbij schadelijke informatie niet voorgoed van het internet zal verdwijnen. Wel is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de imagoschade bij zoekopdrachten achteraan terechtkomen, zodat gebruikers van de zoekmachine niet snel bij de informatie uit zullen komen. Op welke manier dit zal worden bewerkstelligd is echter nog de 

In de afgelopen maanden zijn er een paar honderd consumenten geweest, die ervoor hebben gekozen om de nieuwe verzekering voor particulieren ter bescherming van imagoschade op het internet af te sluiten.

Beperkte mogelijkheid voor bedrijven in Nederland
Bedrijven in Nederland hebben tot nu toe beperkte mogelijkheden om een dergelijke imagoschadeverzekering af te sluiten, zoals het bij ACE in Nederland mogelijk is om een cyberverzekering af te sluiten en onder meer verzekerd te worden met een dekking die Internet Media Aansprakelijkheid wordt genoemd. Daarmee wordt dekking geboden tegen laster, smaad, aantasting van de privacy en nalatigheid die het gevolg zijn van de inhoud van de website van de betreffende organisatie.

In Nederland ontbreekt het voor particulieren nog aan de mogelijkheid om een imagoschadeverzekering af te sluiten. Ook de consumenten in Nederland zijn zich er echter van bewust dat het belangrijk is om tegen de gevaren van het internet beschermd te worden.

Imagoschade via internet kan grote impact hebben 
In het dagelijks gebruik van internet kunnen consumenten op onaangename wijze geconfronteerd worden met onjuiste of beledigende informatie op het internet die het imago van betrokken aantast. Zo is er in 2013 door een groepje jongeren een pagina op Facebook aangemaakt met als titel ‘Antwerpse hoeren’.

Er werden op de pagina afbeeldingen geplaatst van meisjes en daarbij werden beledigende en kwetsende teksten vermeld. Door een dergelijke actie zijn de willekeurig gekozen meisjes geschaad en dat kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Er is in deze situatie sprake van ernstige imagoschade en een verzekering die daartegen bescherming biedt, is dan in dit geval ook zeker een uitkomst. Uiteraard kunnen er zich ook minder ernstige gevallen van imagoschade voordoen, waar de verzekering eveneens dekking voor kan bieden.

Imagoschadeverzekering voor particulieren voorlopig toekomstmuziek
Wellicht dat de verzekeraars in Nederland het voorbeeld van Axa in België zullen volgen en het in de toekomst ook mogelijk is om als Nederlandse consument een verzekering af te sluiten tegen imagoschade op het internet. Achmea zou er volgens de Telegraaf wel al over nadenken. Voornaamste struikelblok is volgens Achmea hoe imagoschade gemeten kan worden en op welke manier een juiste vergoeding wordt berekend. Ook het Verbond van Verzekeraars is benieuwd naar de manier waarop „een redelijke compensatie voor imagoschade” kan worden vastgesteld.

Gepubliceerd op 9 januari 2014 om 10:21 uur.