Overstappen van autoverzekering niet moeilijk

Wisselen van autoverzekering wordt door consumenten niet als lastig ervaren. Dat is de conclusie naar aanleiding van een onderzoek van GfK die zij uitvoerden in opdracht van de AFM.
Consumenten ervaren switchen van autoverzekering als gemakkelijk

Consumenten ervaren switchen van autoverzekering als gemakkelijk

Zo’n vier op de vijf Nederlandse huishoudens hebben een autoverzekering. Dat blijkt uit een screening onder de leden van het GfK consumentenpanel. Hiervan is 7,7 procent vorig jaar overgestapt naar een andere verzekeraar.

Verdiepend onderzoek

In een verdiepend onderzoek zijn 817 respondenten gevraagd hoeveel moeite het kost om over te stappen van autoverzekeraar. Daarbij gaven mensen die daadwerkelijk zijn overgestapt aan dat dit makkelijker is dan personen die niet van autoverzekering zijn gewisseld.

Ongeveer 66 procent van de niet-overstappers denkt dat veranderen van autoverzekering gemakkelijk is tegenover 92 procent van de overstappers. In beide gevallen vindt dus een absolute meerderheid dat veranderen van autoverzekering gemakkelijk is. Vanuit het consumentenperspectief lijken en dus weinig drempels te zijn voor het overstappen.

Gepubliceerd op 22 maart 2017 om 9:00 uur in de categorie autoverzekering.