Premie autoverzekering op basis van gereden kilometers

MetroMile is een verzekeraar in de Verenigde Staten die automobilisten een autoverzekering op maat aanbiedt. De premie van de autoverzekering wordt namelijk vastgesteld op basis van het exact aantal gereden kilometers.
Exacte aantal gereden kilometers bepaalt de premie van de autoverzekering

Exacte aantal gereden kilometers bepaalt de premie van de autoverzekering

Er zijn al meerdere verzekeraars die de mogelijkheid bieden om de premie onder meer aan de hand van een bepaald aantal kilometers vast te stellen. MetroMile is echter een verzekeringsmaatschappij die rekening houdt met het exacte aantal gereden kilometers en dat is een nieuw fenomeen.

Afrekenen per gereden kilometer

De verzekeraar in de Verenigde Staten is in staat om een premie te presenteren voor de autoverzekering door het aantal gereden kilometers als maatstaf te nemen. Dat wordt mogelijk gemaakt aan de hand van Big Data. Er wordt aan verzekerden een apparaatje beschikbaar gesteld dat op de OBDII-poort in de wagen moet worden aangesloten. Vervolgens worden de gegevens van het rijgedrag naar een centrale server verzonden.

Er wordt niet alleen geregistreerd hoeveel kilometers er worden gereden, want er wordt eveneens gekeken naar andere aspecten van het rijgedrag. Bijvoorbeeld waar er wordt gereden, maar ook hoe er geaccelereerd wordt met de auto. Op grond van de analyse van de gegevens wordt vervolgens een premie op maat berekend voor de autoverzekering.

Als extra worden er aan de bestuurders tips gegeven om beter en veiliger aan het verkeer deel te nemen. De verzekerden krijgen zelf ook inzicht in het rijgedrag via een online dashboard en kunnen aan de hand daarvan eveneens het rijgedrag aanpassen. Het is de verzekeraar er niet alleen aan gelegen om een premie autoverzekering op maat te kunnen aanbieden, want de aandacht is met deze opzet eveneens gericht op het voorkomen van schade. Dat heeft weer het voordeel dat de premie uiteindelijk nog lager kan uitvallen, want er zal dan minder schade ontstaan.

Kilometerverzekering in Nederland

In Nederland is er nog geen verzekeraar die op basis van het exacte aantal gereden kilometers een premie autoverzekering aanbiedt. Er zijn wel verzekeraars die de premie vaststellen in verschillende ranges van aantal gereden kilometers. Een voorbeeld daarvan is de kilometerverzekering. Deze verzekering wordt al sinds 2007 aangeboden en de premie is gerelateerd aan het aantal kilometers.

Het voordeel van een kilometerverzekering is dat er minder premie wordt betaald als er minder kilometers worden gereden. Dat is natuurlijk vooral voordelig voor de consumenten die weinig gebruikmaken van de auto of er steeds korte afstanden mee afleggen. Bij het afsluiten van deze verzekering heeft de consument de keuze uit het selecteren van het aantal kilometers tot 5.000 kilometer, 6.000 kilometer en verder oplopend met steeds 1.000 kilometer.

Overigens zijn er daarnaast nog andere opties om op basis van het gemiddeld aantal te rijden kilometers een autoverzekering af te sluiten. Of het daadwerkelijk lonend is om voor een kilometerverzekering te kiezen, kan achterhaald worden door de premie autoverzekering bij meerdere verzekeraars te berekenen. Alleen dan kan beoordeeld worden of het op dit moment inderdaad echt voordeliger is om een autoverzekering op basis van het aantal kilometers af te sluiten.

Gepubliceerd op 19 maart 2015 om 10:20 uur in de categorie autoverzekering.