Schadeverzekeraars zouden innovatie moeten zien als kans

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toekomstvisie gepubliceerd waarbij schadeverzekeraars worden opgeroepen innovatie niet te zien als bedreiging, maar als kans. Schadeverzekeraars zouden zich nu al moeten focussen op zaken als cyberverzekeringen, identiteitsdiefstal, zelfrijdende auto's en klimaatverandering.
Verbond ziet volop kansen voor schadeverzekeraars

Verbond ziet volop kansen voor schadeverzekeraars

In de visie ‘No risk, no glory’ roept het Verbond van Verzekeraars op nieuwe risico’s te zien als nieuwe kansen. Er zouden namelijk volgens het Verbond volop kansen liggen voor de schadebranche voor het ontwikkelen van innovatieve verzekeringsproducten. De brancheorganisatie pleit daarom voor ‘regelvrije zones’, zodat verzekeraars de ruimte krijgen voor innovatie. De toekomstvisie werd gepresenteerd op de Marktmiddag Schade van het Verbond in Bussum om de discussie rond dit onderwerp aan te zwengelen. Op dit moment zouden grote trends de kern van de schadebranche raken. Schadeverzekeraars zouden daarom al die veranderingen moeten zien als uitdaging, in plaats van een bedreiging.

Cyberverzekeringen en identiteitsdiefstal

Het Verbond heeft in de visie een aantal dossiers benoemt waar de schademarkt kan innoveren en de markt kan vergroten. Volgens de brancheorganisatie liggen er volop kansen op het gebied van cyberverzekeringen en identiteitsdiefstal. Iets waar in landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten al flink op ingespeeld wordt door verzekeraars. Nederland zou op dat terrein achterblijven met slechts enkele producten en spelers. Consumenten zien bijvoorbeeld identiteitsdiefstal steeds vaker als een risico. Doordat het smartphonegebruik blijft toenemen, is identiteitsdiefstal een risico waar steeds meer consumenten zich voor willen verzekeren.

Innovatieve verzekeringen

De vraag naar traditionele verzekeringen wordt steeds minder door nieuwe technologieën, zoals zelfrijdende auto’s, drones, maar ook veranderingen in sociaal-culturele trends. Dit zorgt tegelijkertijd voor nieuwe risico’s en dus ook een groeiende vraag naar innovatieve verzekeringen. Een zelfrijdende auto kan door een bug in de software op grote schaal gevolgen hebben. En klimaatverandering kan zorgen voor grote onveiligheid als gevolg van overstromingen en uitbraken van ziekten. Volgens het Verbond zouden verzekeraars met hun kennis en data een bijdrage kunnen leveren om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verminderen en risico’s af te dekken.

Regelvrije zones

Het Verbond pleit in ‘No risk, no glory’ voor zogenaamde regelvrije zones om schadeverzekeraars te steunen in de ontwikkeling van innovatie verzekeringsproducten. Op dit moment zouden namelijk steeds talrijkere en complexere regelgeving ervoor zorgen dat de innovatie afremt. De brancheorganisatie gaat innovatie binnen de verzekeringsbranche zelf aanjagen met het Insurancelab. Het lab moet het innovatieve vermogen van verzekeraars gaan vergroten.

Gepubliceerd op 11 juni 2015 om 13:07 uur.