Komen er straks verkeersborden met Emoji-tekens?

De Britse verzekeraar Horsham heeft onderzoek gedaan naar hoe jonge automobilisten authentieke verkeersborden interpreteren, maar ook verkeersborden met fictieve emoji-tekens. Daaruit blijkt dat bijna tweederde van de Britse bestuurders in de leeftijd van 17-25 deze emoji-verkeersborden beter begrijpen dan de reeds bestaande borden.
Emoji verkeersborden voor jonge bestuurders makkelijker te begrijpen

Emoji verkeersborden voor jonge bestuurders makkelijker te begrijpen

Dagelijks gebruiken we emoji’s op social media en WhatsApp. Deze kleine afbeeldingen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze digitale communicatie. De Oxford Dictionaries riep zelfs een emoji-teken uit als woord van het jaar. De Britse verzekeraar Horsham liet een onderzoek uitvoeren in hoeverre jonge automobilisten (17-25) bestaande verkeersborden en emoji-verkeersborden interpreteerden. De verzekeraar wilde met het onderzoek namelijk inzicht krijgen in hoe bestuurders officiële waarschuwingen en meldingen interpreteren. Ruim tweederde van de jonge automobilisten die deelnamen aan het onderzoek, vond de fictieve verkeersborden met emoji’s beter te begrijpen dan de authentieke borden.

Emoji versus bestaande borden

Bestaande verkeersborden met zebrapaden, verboden voor fietsers en borden die een steile helling aangeven werden niet door alle automobilisten begrepen. Als onderdeel van het experiment werden daarom 12 echte verkeersborden geselecteerd en 12 emoji-borden. Vervolgens werden jonge automobilisten gevraagd om de betekenis van zowel de authentieke borden en de borden met emoji-tekens correct te identificeren. Van de 1.000 automobilisten die werden ondervraagd zou 37 procent emoji verkeersborden op snelwegen en zijwegen van Groot-Brittannië verwelkomen.

Opvallende uitkomsten uit het onderzoek: 68 procent van de ondervraagden was niet in staat om het verkeersbord dat een zebrapad aantoont correct te identificeren. Bovendien kon 80 procent het verkeersbord 'verboden voor voertuigen' niet plaatsen. Ruim 25 procent dacht ten onrechte dat het verkeersbord voor ‘geen voertuigen voor het vervoer van explosieven’ een waarschuwing was voor het spontaan in brand schieten van verkeer. Voor zeven van de 12 (58%) borden werden de emoji’ s beter begrepen door jonge automobilisten dan de echte verkeersborden.

Voorbeeld emoi-verkeersbord versus authentiek bord Bron: Wscountytimes.co.uk

Update huidige verkeersborden

Ondanks het feit dat verkeersborden met emoji’s door het merendeel van de jonge bestuurders beter werd begrepen, ziet 63 procent geen plaats voor emoji’s op Britse wegen. Veel bestuurders vinden de verkeersborden te frivool (85%), zouden de borden voor verwarring kunnen zorgen bij oudere bestuurders (49%) en zouden de borden het gebruik van een smartphone achter het stuur bevorderen (33%). Toch zou één op de drie (37%) wel graag een update zien van de bestaande verkeersborden, meer verwant aan emoji’s. Het blijkt namelijk dat 72% van de verkeersborden met emoji-tekens door de ondervraagden beter werden begrepen, terwijl de helft (52%) denkt dat deze borden de verkeersveiligheid zou verbeteren.

De emjoi’s die in het onderzoek van Horsham gebruikt werden waren weliswaar fictief. Toch zouden op snelwegen in het Verenigd Koninkrijk met enige regelmaat soortgelijke emoji-borden worden gebruikt. Verkeersborden met alleen emoji’s zullen we volgens Kenny Leitch van MORE TH>N, een Britse vergelijkingssite, voorlopig nog niet zien. Feit is wel dat een aanzienlijke groep jonge automobilisten de betekenis van authentieke verkeersborden niet begrijpen.

Betekenis % Bestaand bord* % Emoji bord*
Verboden in te halen 91% 30%
Gladde wegen 79% 81%
Zebrapad 32% 78%
Wegwerken 98% 92%
Ringweg 40% 83%
Verboden voor auto's 20% 17%
Geen explosieven 41% 70%
Steile heuvel (20%) 13% 18%
Verboden voor fietsen 25% 40%
Doodlopende weg 89% 89%
Nationale snelheidslimiet 87% 67%
Geen wachttijd 78% 79%

* Het percentage van de ondervraagden dat het bestaande verkeersbord correct heeft geïdentificeerd.
Tegenover het percentage dat het verkeersbord correct identificeerden aan de hand van het emoji-verkeersbord.

Gepubliceerd op 25 mei 2016 om 14:28 uur.