Tandarts terug in de basisverzekering?

Mensen met een hoger inkomen gaan vaker naar de tandarts dan mensen met een lager inkomen. De verschillen lopen hoog op, wordt het tijd om tandartskosten terug te stoppen in de basisverzekering? Als het aan de SP en tandartsen ligt wel: nu dreigt de tandarts namelijk een luxe product te worden.
CBS: mensen met een hoger inkomen bezoeken sneller de tandarts

CBS: mensen met een hoger inkomen bezoeken sneller de tandarts

Mensen met een hoger inkomen zouden, volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de tandarts en mondhygiënist sneller bezoeken. Uit resultaten van de Gezondheidsenquête van het CBS blijkt dat uit de hoogste inkomens de tandarts door negen van de tien mensen wordt bezocht, maar bij de laagste inkomens is dat 70 procent. De verschillen bij de mondhygiënist zijn volgens de resultaten wat kleiner. Daar gaat bijna 40 procent van de mensen met een hoog inkomen heen, tegenover 30 procent met een lager inkomen. Dat mensen met een hoger inkomen vaker naar de tandarts gaan, lijkt te maken te hebben met de basisverzekering. Volwassenen die niet aanvullend verzekerd zijn voor tandartskosten, moeten dit namelijk zelf betalen.

Tandarts in basisverzekering

Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor SP, pleit er dan ook voor dat de tandartskosten weer in de basisverzekering komen. Iedereen, arm en rijk, kan dan jaarlijks een keer ‘gratis’ voor controle naar de tandarts. Ook de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) maakt zich zorgen over de groeiende groep mensen die nooit meer of nauwelijks naar de tandarts gaan. De ANT wijt het probleem voor een belangrijk deel aan de zorgverzekeraars. „Zij verhogen jaar in jaar uit de premie, terwijl de dekking alleen maar afneemt”. Tandartsen zijn dan ook bang dat het straks helemaal misgaat en hun zorg een luxe product wordt.

“Vroeger kon je aan iemands gebit zien hoeveel hij verdiende,” zegt Kamerlid Renske Leijten. “Die kant gaan we nu weer op. En dat is verschrikkelijk.”


Mogelijk dat door de tandarts terug in de basisverzekering te stoppen, de premie van de zorgverzekering wat omhoog gaat. Hierdoor zouden voor veel mensen wel de kosten voor aanvullende verzekeringen dalen. SP-kamerlid Leijten wil dan ook een tweejaarlijkse tandartscontrole en eventueel kleine handelingen zoals het vullen van een gaatje laten vergoeden door de basisverzekering. Uiteindelijk worden met simpele ingrepen grote problemen voorkomen.

Aanvullende verzekering

Volwassenen moeten nu een tandartsbezoek zelf betalen wanneer zij geen aanvullende verzekering hebben. Zo’n aanvullende verzekering kost al gauw rond de 10 euro per maand, op jaarbasis is dat ruim 120 euro. Van de mensen uit de laagste inkomensgroep gaf liefst 30 procent aan vorig jaar niet naar de tandarts te zijn geweest. Bij de groep van een hoog inkomen was dit maar 10 procent. Het verschil in tandartsbezoek tussen arm en rijk is anders bij andere vormen van zorg. De huisarts, specialist of psycholoog worden bijvoorbeeld vaker bezocht door mensen met een laag inkomen.

Gepubliceerd op 15 maart 2016 om 12:11 uur in de categorie zorgverzekering.