Verbond van Verzekeraars: Nederlanders zijn goed verzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars presenteerde vorig week zijn eerste Solidariteitsmonitor. In deze 0-meting is te lezen dat Nederlanders goed verzekerbaar zijn en er geen onlogische verschillen in premies voordoen bij het afsluiten van verzekeringen.
Uit de 0-meting van de Solidariteitsmonitor blijkt dat Nederlanders goed verzekerbaar zijn!

Uit de 0-meting van de Solidariteitsmonitor blijkt dat Nederlanders goed verzekerbaar zijn!

De Solidariteitsmonitor is een gevolg van de belofte die het Verbond heeft gedaan in de greenpaper ‘Grip op data’. Hierin schrijft het Verbond over de kansen, maar ook zorgen omtrent Big Data-analyses. Wel benadrukken zij dat verzekeraars al jaren dergelijke data gebruiken om risico’s in kaart te brengen. Echter met de komst van (grote) databases en toepassingen kunnen de diverse risico nu nog beter worden ingeschat.

In theorie zou dat kunnen beteken dat de hoge en lage premies nog verder uit elkaar worden gedreven. Dat deze premies verschillen is op zich normaal en marktwerking is ook belangrijk vindt het Verbond, maar het kan ook betekenen dat in de toekomst zelf bepaalde groepen niet meer of tegen een zeer hoge premie worden geaccepteerd door verzekeraars. Met de presentatie van de Solidariteitsmonitor hoop het Verbond deze mogelijke ontwikkeling inzichtelijk te kunnen maken.

Nul-meting

Deze Solidariteitsmeting is bedoeld als beginpunt en daardoor kunnen er nog geen conclusies aan verbonden worden wat betreft de ontwikkelingen. Het onderzoek meet premiedifferentiatie, maar niet de oorzaak daarvan. Wanneer er zich in de toekomst extremen voordoen, dan zal er verder onderzoek worden gedaan naar de oorzaken.

Wel kan er uit de nul-meting geconcludeerd worden dat momenteel alle Nederlanders verzekerbaar zijn wat betreft WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, AVP en overlijdensrisicoverzekeringen. De verschillen tussen de premies die te zien zijn in het rapport worden overigens ook allen logisch verklaard. Zo betaalt een ouder persoon meer premie voor een ORV en een jonge bestuurder zonder rijervaring een hogere premie voor zijn autoverzekering.

Het Verbond van Verzekeraars wil de monitor in het vervolg jaarlijks gaan uitbrengen, om zo een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op dit gebied.

Gepubliceerd op 16 oktober 2017 om 9:00 uur.