Verbond van Verzekeraars: Aansprakelijkheidsverzekeraars speel beter in op innovaties.

Aansprakelijkheidsverzekeraars moeten een oplossing vinden voor het gat dat is ontstaan tussen de behoefte van de klant en de aansprakelijkheidsverzekering in zijn huidige vorm. Dat is de belangrijkste conclusie naar aanleiding van een paper van het Verbond van Verzekeraars.
Innovaties zoals drones hebben een flinke impact op de aansprakelijkheidsverzekering

Innovaties zoals drones hebben een flinke impact op de aansprakelijkheidsverzekering

Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op onze manier van leven, maar zorgen ook voor een verschuiving van risico’s. In het net verschenen paper Innovatie en aansprakelijkheid - Van impactvol naar kansrijk zet het Verbond van Verzekeraars de impact van de verschuivende risico’s naar aanleiding van deze innovaties voor de aansprakelijkheidsverzekering op een rij.

Wie is er aansprakelijk?

Wanneer een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt, wie is er dan aansprakelijk? Of wat als een 3D geprint product niet naar behoren werkt en daardoor schade veroorzaakt? Kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt van menselijk naar technologisch falen. Ook zorgt de steeds verder opkomende deeleconomie voor een verschuiving van bezit naar gebruik. De aansprakelijkheidsverzekering in zijn huidige vorm biedt vaak geen of een beperkte dekking voor geleende of gehuurde spullen.

Geen kant en klare oplossing

Het doel van de paper is niet om verzekeraars een kant en klare oplossing te bieden, maar juist om verzekeraars bewust te maken en de dialoog met ze aan te gaan, aldus Marieke Beugel, beleidsadviseur bij het Verbond en auteur van de paper. In de paper is ook te lezen dat verzekeraars van nature afwachtend lijken en dat het Verbond deze trend wil doorbreken.

“We willen een sector zijn die proactief is en meedenkt.”

Het Verbond van Verzekeraars en aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen ging tijdens de eerste versie van de paper, eind vorig jaar, al met elkaar in discussie over dit onderwerp. De uitkomsten van dit debat gaat het Verbond bundelen en verder uitwerken. Later komen zij met een plan van aanpak.

Gepubliceerd op 11 januari 2017 om 9:00 uur in de categorie aansprakelijkheidsverzekering.