Verzekering tegen cybercrime

Webshophouders blijken niet serieus na te denken over de risico's die zij lopen. Toch heeft één op de vijf webwinkels last van cybercrime. Dat kan flinke omzetgevolgen hebben. Dit risico is bij de meeste winkeliers niet verzekerd.
Verzekering tegen cybercrime.

Verzekering tegen cybercrime.

TNS Nipo heeft een onderzoek uitgevoerd naar de instelling van webshophouders als het gaat om cybercrime. De eigenaren van webwinkels weten wel dat ze last kunnen krijgen (of al hebben) van bijvoorbeeld hacking, virusaanvallen, digitale diefstal of diefstal van klanteninformatie en betaalgegevens. De gevolgen ervan kunnen ze echter niet goed inschatten.

Als een webshop getroffen wordt door cybercrime zal deze meestal een tijdje uit de lucht zijn. Dat kost de webshop vanzelfsprekend omzet. Deze gevolgen zijn te verzekeren - toch heeft 80% van de webshopeigenaren er geen dekking voor afgesloten.

Het uitgangspunt van de meeste webwinkeliers is dat ze de financiële gevolgen van calamiteiten wel met hun eigen middelen kunnen opvangen. Ook voor brand en inbraak is maar de helft verzekerd. Blikseminslag, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid zijn nog veel minder gedekt (rond de 30%).

Nationale Nederlanden ziet hier mogelijkheden. Daarom biedt de verzekeraar nu een speciale verzekeringsdekking voor omzetderving door cybercrime. Het is een onderdeel van het Zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Daarmee kunnen ondernemers zich ook indekken tegen de eerder genoemde andere risico's.

Gepubliceerd op 4 juni 2013 om 9:12 uur.