Vrouwen en mannen rijden evenveel schade

Vrouwen claimen even vaak schade op de autoverzekering als vrouwen. Mannen zijn echter wel iets duurder voor een autoverzekeraar. Het gemiddeld schadebedrag ligt circa 14 procent hoger.
Het verschil in claimgedrag op de autoverzekering tussen mannen en vrouwen is miniem.

Het verschil in claimgedrag op de autoverzekering tussen mannen en vrouwen is miniem.

Dat is gebleken uit een analyse van het claimgedrag van zo’n duizend autoverzekeringen afgesloten op hoyhoy.nl. Bij zowel mannen als bij vrouwen ontstaan de meeste schades tijdens de uitvoer van bijzondere manoeuvres (24,8 procent), maar ook ruitschade (18,2 procent) wordt vaak geclaimd. Op de derde plek komen kop-staartbotsingen (16,2 procent) gevolgd door botsen, slippen of van de weg af raken (11,9 procent).

Met deze cijfers wordt het stereotype beeld dat men vaak heeft direct ontkracht. Ook de reden van de schades zijn bij mannen en vrouwen gelijk, echter laten de percentages wel verschil zien. Zo claimen vrouwen sneller ruitschade dan mannen en zijn mannen vaker betrokken bij een kop-staartbotsing. Ook is er een duidelijk verschil te zien in het gemiddeld geclaimde schadebedrag. Het gemiddelde schadebedrag van vrouwen ligt op 2075 euro. Bij mannen is dit 2370 euro, ruim 300 euro meer.

Meer kans dodelijk ongeluk

Naast een hoger schadebedrag, lopen mannen ook meer risico op een ongeluk met fatale afloop. Dat laten de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zien. In iedere leeftijdscategorie komen er meer mannen, dan vrouwen te overlijden. De cijfers laten daarnaast ook zien dat het verkeer de afgelopen jaren een stuk veiliger is genomen. Tussen 2011 en 2015 nam iedere periode het aantal dodelijke slachtoffers af.

Discriminatie door verzekeraars

Verzekeraars hanteren, ondanks het verschil in de hoogte van het schadebedrag, dezelfde premies voor zowel mannen als vrouwen. Niet zo vreemd, aangezien discriminatie op basis van het geslacht in Nederland niet is toegestaan. Wel zien we steeds vaker dat verzekeraars andere premies rekenen voor bepaalde leeftijdsgroepen. Zo betalen jongeren tot 24 jaar en ouderen vanaf 75 jaar vaak fiks meer premie.

Benieuwd of jouw autoverzekering misschien goedkoper kan? Vergelijken loont! Kies de autoverzekering die bij jouw situatie past en sluit direct af op Verzekeringen.com.

Gepubliceerd op 13 september 2017 om 9:00 uur in de categorie autoverzekering.