Waarborgfonds Motorverkeer ziet toename in schade aan wegmeubilair

Het Waarborgfonds Motorverkeer ontving vorig jaar 12 procent meer claims voor schade aan het wegmeubilair. Dat blijkt uit cijfers van het jaarverslag dat onlangs is gepresenteerd.
Vorig jaar ontving het Waarborgfonds Motorverkeer 12% meer schades aan wegmeubilair

Vorig jaar ontving het Waarborgfonds Motorverkeer 12% meer schades aan wegmeubilair

Het Waarborgfonds Motoverkeer noteerde vorig jaar zo’n 18.269 claims voor schade aan onder andere verkeerslichten, vangrails of straatlantaarns. Dat aantal ligt 12 procent hoger dan in 2015. Er worden steeds meer objecten langs wegen geplaatst, wat de stijging dus ook aannemelijk maakt. Daarnaast weten (lokale) overheden ook steeds beter dat schade aan wegmeubilair verhaald kan worden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Verwacht wordt dat het aantal claims in de toekomst verder zal toenemen.

Rolf Hof, voorzitter bestuur Waarborgfonds Motorverkeer" “Men kan erover twisten of de (lokale) overheid niet een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor ongestoord weggebruik zonder daarbij aanspraak te maken op schadevergoeding via het waarborgfonds. Is een dergelijke compensatie niet meer een verkapte belasting in plaats van solidariteit?”

Toename schades

Na enige jaren van daling zag het Waarborgfonds Motorverkeer ook in de breedte een toename van het aantal schades. Deze toename bedroeg zo’n 4 procent. In totaal zijn er vorig jaar 46.164 schades geclaimd bij het Waarborgfonds. In totaal waren er 22.230 claims voor schades aan geparkeerde voertuigen. Het waarborgfonds keerde in totaal zo’n 63 miljoen euro uit.

Gepubliceerd op 24 mei 2017 om 9:00 uur.