Straks zelf verzekering afsluiten voor ziekteverzuim door blessures?

Als het aan de VVD ligt, dan draaien werkgevers straks niet meer op voor de kosten van verzuim bij werknemers die door blessures niet kunnen werken. Als het aan de politieke partij ligt, dan dienen werknemers daarvoor zelf een verzekering af te sluiten.
Ziekteverzuim door blessures? Zelf verzekeren vindt de VDD

Ziekteverzuim door blessures? Zelf verzekeren vindt de VDD

Bij ziekteverzuim door blessures waar de werknemers zich volgens de VVD straks voor moeten verzekeren, gaat het om blessures waar de werknemers zelf verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Als een werknemer nu op wintersport gaat en een been breekt, dan draait de werkgever op voor de kosten die het ziekteverzuim met zich meebrengen. Datzelfde geldt eveneens als een werknemer bij het sporten in het weekend een blessure oploopt en daardoor tijdelijk niet in staat is om te werken.

Ziekteverzuim verzekeren

Ieder jaar weer zijn er veel mensen uit de running en kan er niet gewerkt worden door blessures die niet werkgerelateerd zijn, maar zijn ontstaan door het uitoefenen van een sport of hobby. De werkgever draait tot nu toe op voor de kosten, maar de VVD vindt dat de werknemer het financiƫle risico moet gaan dragen en daarvoor een inkomensverzekering moet afsluiten.

Onderzoeksbureau TNO heeft in het verleden een onderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat bij een groot deel van werknemers met ziekteverzuim er sprake is van een oorzaak die buiten het werk is gelegen. Dat de VVD met een dergelijk plan komt dat werknemers zelf een inkomensverzekering moeten afsluiten voor blessures waar zij de verantwoordelijkheid voor dragen, heeft uiteraard een reden.

De politieke partij is namelijk van mening dat werkgevers op dit moment niet graag personeel aannemen doordat er veel risico wordt gelopen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte. Dat belemmert onder meer het creƫren van banen. Als de werkgevers minder risico lopen ten aanzien van kosten die voortvloeien uit arbeidsongeschiktheid en ziekte, dan is er volgens de VVD meer bereidheid om personeel aan te nemen.

Werkgerelateerd verzuim

De VVD stelt overigens wel dat de werkgevers de verantwoordelijkheid blijven houden voor verzuim door ziekte die met het werk te maken heeft. Het gaat dan onder meer om ziekteverzuim als gevolg van beroepsziekten en ongevallen die aan het werkgerelateerd zijn. Werkgevers hebben overigens de mogelijkheid om zich te verzekeren voor verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het midden- en kleinbedrijf niet verzekerd is tegen ziekteverzuim en daar ook geen voornemen toe heeft. Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd door Mercer Direct, waaraan driehonderd bedrijven hebben deelgenomen. Een dergelijke verzekering kost veel geld en dat is een belangrijke reden om het risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid niet te verzekeren.

Als het plan van de VVD doorgang vindt, dan komt er weer een kostenpost bij voor werknemers die een inkomensverzekering moeten afsluiten. Het risico zal dan bij de werknemer worden gelegd in plaats van bij de werkgever. Werkgevers zijn bij ziekteverzuim ongeacht de reden daartoe verplicht om twee jaar de kosten van het verzuim op zich te nemen tenzij daarvoor door de werkgever een verzekering is afgesloten.

Gepubliceerd op 21 mei 2015 om 10:30 uur.