Ziekenhuiszorg hoogste kostenpost uit basisverzekering

De ziekenhuiszorg neemt verreweg het grootste deel in van de zorgkosten uit de basisverzekering. In 2010 werd voor zorg die onder de basisverzekering valt gemiddeld € 2.100 per Nederlander uitgekeerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Verschil in zorgkosten tussen mannen en vrouwen

Verschil in zorgkosten tussen mannen en vrouwen

Ziekenhuiszorg (54%), medicijnen (15%) en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (12%) vallen onder de hoogste zorgkosten van Nederlanders. Onderzoek door het CBS heeft uitgewezen dat in 2010 onder de basisverzekering gemiddeld € 2.100 per Nederlander werd uitgekeerd door zorgverzekeraars. De kosten voor vrouwen zijn hoger dan voor mannen.

De zorgkosten verschillen niet alleen voor vrouwen en mannen, maar ook op het gebied van leeftijdsopbouw, herkomst en inkomensgroepen. Rekening houdend met de verschillen in leeftijdsopbouw liggen de kosten hoger bij huishoudens met een laag inkomen en mensen van niet-westerse herkomst. Zonder rekening te houden met deze verschillen in leeftijdsopbouw is het gemiddelde bedrag bij autochtonen (€ 2.135) hoger dan bij niet-westerse allochtonen (€ 1.790). Dat dit bedrag hoger is voor autochtonen komt omdat de meeste zorgkosten worden gemaakt op hogere leeftijd, waar het aandeel bij niet-westerse allochtonen gering is.

Naast de verschillen in herkomst is duidelijk te zien dat de kosten van de laagste inkomensgroep beduidend hoger liggen. De laagste inkomensgroep besteed namelijk ongeveer anderhalf keer meer aan zorgkosten dan de hoogste inkomensgroep. Dat geldt voor bijna alle zorgtypen, maar het verschil is het grootst bij tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Voor het verschil in zorgkosten tussen mannen en vrouwen heeft het CBS een duidelijke verklaring. “Dat dit voor vrouwen hoger ligt, komt vooral doordat zij hogere kosten maken in de vruchtbare leeftijd”, aldus het CBS. “Op andere leeftijden zijn de kosten van mannen hoger, vooral doordat zij op hogere leeftijd vaker in het ziekenhuis worden opgenomen.”

Gepubliceerd op 11 maart 2013 om 12:42 uur in de categorie zorgverzekering.