Geschil

Een geschil is een verschil van mening tussen diverse partijen.

Een geschil is net als een ruzie een onenigheid tussen verschillende partijen. De mensen die duidelijk anders over het onderwerp denken willen niet toe geven. Het verschil tussen een geschil en een ruzie is de mate van de emotie die getoond wordt bij een geschil.

Langdurige geschillen worden vaak als onwenselijk gezien. Er wordt bij een langdurig geschil vaak gestreefd naar een oplossing; het geschil wordt beslecht

Begrip over de rechtsbijstandverzekering omschreven in februari 2017. Laatst gewijzigd op 2 februari 2017.