Vallen laminaat en parket onder de inboedelverzekering of opstalverzekering?

Het is mij onduidelijk of laminaat en parket onder de inboedelverzekering of opstalverzekering vallen, waaronder vallen ze?

Er zijn tussen verzekeraars duidelijke afspraken gemaakt om verwarring te voorkomen. Er wordt door verzekeraars een standaardregel gehanteerd om te bepalen of iets onder de opstalverzekering of inboedelverzekering valt. Onder de opstalverzekering valt alles wat je niet kunt weghalen zonder het ontstaan van flinke schade en onder inboedelverzekering alles wat je kunt optillen zonder dat je iets beschadigt.

In het geval van vloeren is hier nogal wat verwarring, de ene vloer kun je meenemen en de andere niet. Bij parket en laminaat geldt de regel ‘wanneer je het los legt, valt het onder de inboedelverzekering’. Bij lijmen of het vastzetten met spijkers of schroeven, valt de vloer onder de opstalverzekering. Vloerbedekking zoals tapijt valt altijd onder de inboedelverzekering. Een tegelvloer daarentegen ligt vast en behoort dus tot de opstalverzekering.

Vraag beantwoord in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 17 maart 2015.