Wat wordt bedoeld met oversluiten?

Regelmatig lees ik in artikelen over geldzaken het woord oversluiten. Wat is dat eigenlijk?

Oversluiten is eigenlijk hetzelfde als overstappen. Het contract bij de ene dienstverlener wordt opgezegd, en er wordt een vervangend contract voor afgesloten bij een andere dienstverlener. Zoals dat bijvoorbeeld kan met energieleveranciers of telecomproviders.

Zo kunnen financiële zaken ook overgesloten worden. Een lopende verzekering kan beëindigd worden, waarbij er direct een nieuwe voor afgesloten wordt. Zo'n overstap levert regelmatig veel voordeel op, doordat de premie van de nieuwe verzekering lager uitpakt dan wat je nu betaalt. Wel is het belangrijk om bij oversluiten niet alleen naar de premie te kijken, maar zeker ook naar de voorwaarden. Je hebt immers niets aan een verzekering als die schades niet vergoedt waarvan je wel verwacht dat ze gedekt zijn.

Bij een advies tot oversluiten kijk je goed naar de huidige en de nieuwe situatie. Wel voordeel levert het op? Zijn er ook nadelen? En zijn er kosten verbonden aan het oversluitadvies? Sinds het ingaan van het provisieverbod krijgt de adviseur voor advies over de lastiger producten niet meer betaald door de verzekeraar. Dus krijg jij een factuur. Die kosten moeten wel van tevoren besproken zijn.

Vraag beantwoord in juni 2013.