APK keuring

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Een APK keuring is een verplichte autokeuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. Het is niet toegestaan om de weg op te gaan wanneer je auto niet APK is gekeurd.

Wanneer je een nieuwe auto hebt aangeschaft die op benzine rijdt, moet je vier jaar later voor het eerst een APK keuring laten uitvoeren. Daarna tweemaal om de twee jaar en vervolgens ieder jaar opnieuw. Nieuwe auto’s die op diesel of lpg rijden moeten na aanschaf drie jaar later worden gekeurd en daarna ieder jaar. De afloopdatum van de keuringsperiode is vermeld in het keuringsrapport. Twee maanden voor de afloopdatum van de laatste APK keuring, mag je je auto aanmelden voor de keuring. Bij goedkeuring van je auto, wordt de oude datum verlengd. De einddatum mag niet worden overschreden.

Een APK keuring kost rond de 30 euro. Vaak wordt een APK keuring gecombineerd met een onderhoudsbeurt. Na afronding van de APK, ongeacht of de auto wel of niet is goedgekeurd, krijg je een keuringsrapport met daarin de beslissing. Je kunt met dit rapport eventueel bezwaar maken en een herkeuring aanvragen bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Begrip over de autoverzekering omschreven in december 2014. Laatst gewijzigd op 5 december 2014.