Schade-inzittendenverzekering

Een schade-inzittendenverzekering vergoedt immateriële en materiële schade van de bestuurder/bijrijder en passagiers opgelopen tijdens een auto-ongeluk.

De immateriële en materiële schade kan bestaan uit bijvoorbeeld zaakschade (bijv. kleding en brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, medische kosten, transportkosten en begrafeniskosten. De schade-inzittendeverzekering is een aanvullende autoverzekering en dekt doorgaans tot één miljoen euro.

Het afsluiten van een ongevallen-inzittendenverzekering is overbodig wanneer je over een schade-inzittendenverzekering beschikt. De tweede dekt namelijk veel meer. De ongevallen-inzittendenverzekering heeft vooraf vastgelegde vergoedingen bij blijvende invaliditeit en overlijden, terwijl bij de schade-inzittendenverzekering de werkelijk geleden schade wordt vergoedt.

Let op: Wanneer je toch een overlijdensdekking wenst, dat zal er vaak een ongevallen inzittende verzekering extra noodzakelijk zijn, aangezien niet iedere schade-inzittendenverzekering hiervoor een dekking als bedrag ineens bij overlijden.

Begrip over de autoverzekering omschreven in juli 2014. Laatst gewijzigd op 10 juni 2021.